Verdidebatt

Restriktiv alkoholpolitikk fungerer

NASJONAL STRATEGI: Derfor foreslår vi nå å øke fastlegenes kunnskap om alkoholproblemer, advarselsmerking og russe-rådslag.

russetid, alkohol

«Jeg lurte på hvor mye han skulle drikke og hvordan han ville oppføre seg. Jeg kunne ikke regne med at han var voksen og kunne trøste meg.» ‘Vilde’ er 15 år og har fortalt om frykten og uforutsigbarheten det innebærer å bo med en forelder som drikker for mye. Dessverre er hun langt fra alene. 90.000 barn lever i norske hjem hvor en av foreldrene drikker for mye.

Hvert barns historie er forskjellig, men behovet for en trygg forelder er det samme. Når vi nå har lagt frem regjeringens nasjonale alkoholstrategi, er det disse barnas erfaringer og rett til en trygg oppvekst som ligger til grunn.

Det handler om barna som legger øret tett inntil døra for å høre om pappa er vanlig eller rar i dag. Som har sluttet å invitere med seg venner fra skolen hjem. Som drar sist hjem fra barnebursdag. Som gruer seg til jul. Og det handler om å hjelpe og beskytte de menneskene som sliter med alkoholmisbruk. De mest sårbare blant oss. For de som sliter.

Mange klarer å håndtere sin egen alkoholbruk på en god måte. Vår alkoholpolitikk er ikke laget først og fremst for dem

—  Olaug Bollestad

Politikk for de som sliter

Mange klarer å håndtere sin egen alkoholbruk på en god måte. Vår alkoholpolitikk er ikke laget først og fremst for dem, men for de som sliter med alkohol og menneskene rundt dem. Da KrF gikk inn i regjering, var det derfor en viktig forutsetning at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk ligger fast.

Skihopper Silje Opseth har fortalt om at hun opplevde at de voksne drakk for mye på idrettsstevner allerede da hun var i 14-års-alderen. Hun har fortalt at alkoholkonsumet kunne gå utover barna som skulle prestere på idrettsarenaen dagen etter. I dag er hun i norgestoppen og bruker stemmen sin til å advare mot alkoholens negative konsekvenser i barneidretten.

Idretten er en plass hvor mange barn og unge lever store deler av sine liv. Barn skal ikke måtte møte ubehaget av en beruset forelder på fotballbanen, på cup eller idrettssamling.

Restriktiv alkoholpolitikk fungerer

Den restriktive alkoholpolitikken er grunnlaget for strategien. Vi vet at denne politikken fungerer. Bevillingssystemet, reklameforbudet, alkoholavgifter, vinmonopolordningen og aldersgrensene er effektive virkemidler som har bidratt til at Norge er det landet i Norden som drikker minst.

Vi foreslår blant annet å innføre krav til advarselsmerking av alkoholholdige drikker som for eksempel advarer mot inntak av alkohol for gravide eller mindreårige, eller i forbindelse med kjøring.

Regjeringen vil etablere et samarbeid med partene i arbeidslivet om bevissthet rundt holdninger til alkohol

—  Olaug Bollestad

Vi vil øke fastlegenes kunnskap om alkoholproblemer. Skadelig alkoholbruk kan være vanskelig å avdekke, men ved hjelp av gode kartleggingsverktøy og gode systemer kan flere få hjelp tidligere.

Russetid og overgangen til studier er en viktig periode som for mange preges av skadelig alkoholbruk. Regjeringen vil ta initiativ til et rådslag om rusmiddelforebyggende arbeid blant annet i tilknytning til russefeiring og fadderukene.

Skal få hjelp fort

Også på jobb er det mange som opplever drikkepress. For de som allerede har et vanskelig forhold til alkohol, gjør dette arbeidsplassen til et mindre trygt sted.

For KrF har derfor arbeidslivet vært sentralt i arbeidet med strategien. Regjeringen vil etablere et samarbeid med partene i arbeidslivet om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer.

Alkoholpolitikken kan ikke bare være tilpasset folk flest, men må ta til sikte på å se de som rammes hardest av en liberal alkohollovgivning.

Derfor kjemper vi for dem som sliter med alkoholproblemer, for de mange tusener av barn som lider under foreldrenes alkoholmisbruk, for at personer i risikosonen for avhengighet skal få hjelp fort og for å bevare de alkoholfrie arenaene i samfunnet vårt.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt