Verdidebatt

Sammen om å ønske partnere med på fødsel

KORONA: Jeg ønsker å legge til rette for at partnere kan være med på fødselen, også nå som koronapandemien legger begrensinger på livene våre.

UNDERE I HVERDAGEN: En tavle med blå og rosa knappenåler gir oversikt over nyfødte barn ved fødeavdeling B på Akershus universitetssykehus. Helseminister Bent Høie skriver at vi kan være nær en løsning som gir partnere adgang til fødestua under pandemien.

Å være med på en fødsel er noe av det største vi kan oppleve. En partner er også en god støtte både i graviditeten, under fødselen og i barseltiden. Sykehusene skal forsøke å legge til rette for at partner eller annen nær pårørende kan være til stede gjennom hele denne tiden.

Hurtigtester kan være løsningen

Ingen ønsker at koronaviruset skal få spre seg på fødeavdelingene. Derfor er sykehusene våre nødt til å ha adgangskontroller og andre smitteverntiltak for å redusere smitterisikoen. For at vi på best mulig måte kan sikre en trygg fødsel, samtidig som partneren kan være tilstede under og etter fødselen, har jeg gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å undersøke om bruk av antigen-hurtigtester kan redusere faren for smitte.

Jeg håper vi er nær en løsning som kan fungere godt for at partneren eller en annen pårørende skal få kunne være mer tilstede under og etter fødsel.

—  Bent Høie

Vi har to forskjellige hurtigtester. Den ene er PCR-hurtigtest som er svært presis, men som er mer ressurskrevende da testen må innom laboratorium og tar minimum halvannen til to timer å få svar på. Den andre er en såkalt antigen-hurtigtest som tar 15 minutter å få svar på, men som er noe mindre presis enn PCR. Det er altså den siste testen som er mest praktisk og aktuell å ta i bruk som adgangskontroll for partnere ved fødsel sammen med muntlig screening. Denne testen har vi mange av, så det skal ikke stå på tilgangen.

Går mot mer normalisert drift

Å få oppleve en fødsel beskrives av mange som å være med på et av livets under. Samtidig er både spedbarna og mor i en svært sårbar situasjon. Dersom koronaviruset får innpass på fødeavdelingene, kan det føre til sykdom for pasientene som smittes og deres pårørende, og skape frykt hos de andre på avdelingen.

Smitte på føde- og barselavdelinger vil også få svært store følger hvis ansatte blir syke eller må i karantene. I noen situasjoner vil dette kunne føre til at fødeavdelingen må stenge slik at kvinner må føde et annet sted.

Vi går heldigvis mot en tid der stadig flere helsepersonell er vaksinert, og faren for redusert drift og nedstengning blir mindre. Dette vil gjøre det mulig å åpne opp for mer normal tilstedeværelse av partner og andre pårørende på føde- og barselavdelingene.

Håper vi er nær en løsning

Jeg ser frem til svaret fra Helsedirektoratet og FHI, og håper vi er nær en løsning som kan fungere godt for at partneren eller en annen pårørende skal få kunne være mer tilstede under og etter fødsel.

Vi er sammen om å ønske at partnere skal få være med på en trygg fødselsopplevelse.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt