Verdidebatt

Kulturrådet endrer ikke et komma

OMORGANISERING: Kulturrådet omorganiseres fordi vi skal nå ut til stadig flere. Fagligheten blir styrket, og ikke svekket, slik Vårt Land gir inntrykk av.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Mange i scenekunstfeltet er bekymret etter at Kulturrådet endret avdelingsstrukturen i administrasjonen og omgjort åremålsstillingen som scenekunstkonsulent til en fast stilling. Det har Vårt Land belyst gjennom to artikler de siste dagene.

For utenforstående kan det virke merkelig at Kulturrådet likevel gjennomfører en slik omorganisering. Årsaken er at Kulturrådet får stadig flere oppgaver, og at vi skal nå ut til stadig flere kunst- og kulturinteresserte nordmenn.

Fagligheten blir styrket, og ikke svekket

Noe av det vi er mest kjent for er sekretariatsfunksjonen for Norsk kulturfond, der nærmere én milliard kroner fordeles årlig av uavhengige organer på armlengdes avstand fra myndighetene.

Det er et arbeid de fleste merker konsekvensene av, enten det er innkjøpsordningene for litteratur, støtten til musikkfestivaler, billedkunstnere som produserer og formidler visuell kunst eller de frie scenekunstgruppene som for kort tid siden førte til en justisministers avgang. Grovt sett dekker Norsk kulturfond det frie feltet innen litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst, i tillegg til kulturvern og en rekke tverrfaglige prosjekter.

Fagligheten blir styrket, og ikke svekket slik Vårt Lands artikler kan gi inntrykk av.

—  Kristin Danielsen

Scenekunstfeltet har i en årrekke hatt en særordning med scenekunstkonsulent på åremålsstilling. I 2017 vedtok Stortinget en ny lov om statsansatte, der det ble det satt strenge begrensninger for bruk av åremål i staten – en seier for arbeidstakerorganisasjonene, som lenge har vært skeptiske til bruken av midlertidige ansettelser i offentlig sektor.

Åremålsstillingen ville vi altså måtte endre helt uavhengig av Kulturrådets øvrige omorganisering. Vår løsning er å ansette scenekunstkonsulenten i fast stilling, og sørge for at alle kunstfeltene har fagansvarlige med egne fagteam som sikrer en god kunstfaglig kompetanse. Fagligheten blir styrket, og ikke svekket slik Vårt Lands artikler kan gi inntrykk av.

Endrer ikke et komma

Selve omorganiseringen handler om en utvikling vi har sett de siste tjue årene, der Kulturrådets administrasjon har fått stadig flere oppgaver. Da vi startet opp for 55 år siden var vi sekretariat for Norsk kulturfond. I dag har vi ansvar for utvikling av museumssektoren, internasjonalt kultursamarbeid, kulturøkonomien og de kreative og kulturelle næringene, mangfoldet i kultursektoren, sekretariatsansvar for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, og ikke minst de mange koronaordningene som har kommet det siste året.

Jeg kan ikke forlange tillit, men dette er vi altså sikre på at vil kommer til å fungere helt utmerket.

—  Kristin Danielsen

Norsk kulturfond er fortsatt en svært viktig del av vårt oppdrag. Men for meg som direktør er det helt avgjørende at vi kan bruke all kompetansen vi har i alle deler av virksomheten. Det er målet med omorganiseringen.

Vi endrer ikke en eneste beslutningsprosess. Ikke et eneste utvalgsmedlem. Ikke et komma i en eneste tilskuddsordning. Jeg kan ikke forlange tillit, men dette er vi altså sikre på at vil kommer til å fungere helt utmerket. Og det ber jeg om sjansen til å bevise.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt