Verdidebatt

Integrering bør beskyttes ved lov

ISLAM NET: Vi kan ikke sitte stille å se på at ødeleggende krefter får etablere seg blant sårbare ungdommer.

TILTREKKE SEG UNGDOM: Den kontroversielle organisasjonen Islam Net har kjøpt opp Oslo-eiendom. Planen er å lage et aktivitetssenter for minoritetsunge.

Islam Net og Iman Aktivitetssenter har havnet i hardt vær etter det ble kjent at de vil starte aktivitetssenter for ungdom på Haugenstua i Oslo. De har i en rekke medier vært ute og forsvart seg mot kritikken.

Det er ingen grunn til å bli beroliget. Troverdighet er ikke akkurat noe disse har bygget opp de siste årene. Som en indikasjon på hvor troverdig disse er kan vi vise til at de nå sier de er sterkt imot å motta finansiering fra ufrie regimer. I fjor drev de aktivt med innsamlingsaksjoner i Saudi-Arabia.

En organisasjon som forfekter at kvinner er mindreverdige, og at sharialover bør anerkjennes fremfor norsk lov, er ikke det ungdom i Groruddalen trenger.

—  Jon Helgheim

Springbrett for radikalisering

Kritikken mot Islam Net har haglet fra de fleste hold. Det er det gode grunner for. Kjennere har omtalt Islam Net som integreringsfiendtlig, dogmatisk, kvinneundertrykkende, bokstavtro, salafistiske og et springbrett for radikalisering. Man trenger virkelig ikke lete lenge for å finne gode grunner for alle disse merkelappene.

I 2013 hadde Islam Net en konferanse i Oslo hvor de tok til orde for å innføre steining som straff for utroskap og homofili. Trenger man egentlig vite noe mer for å konkludere med at disse ikke bør starte noe aktivitetssenter for ungdom?

I november i fjor angrep Islam Nets leder Farad Qureshi FrP for å forsvare Muhammed-karikaturer etter drapet på den franske læreren Samuel Paty. Qureshi viste null forståelse for hva ytringsfrihet er og hevdet at det å forsvare karikaturene var det samme som å forsvare Islam-hat.

Dette er akkurat det samme budskapet som radikale muslimer bruker til å hisse opp muslimske ungdommer mot vestlige og frie samfunn. Ungdommene i Groruddalen trenger ikke slike forbilder.

Ødeleggende for sårbar ungdom

En organisasjon skal ikke dømmes etter hva enkeltmedlemmer måtte finne på å gjøre. At fire fremmedkrigere har vært tilknyttet Islam Net trenger ikke bety mye i seg selv. Idioter kan dumpe borti enhver organisasjon.

Det som skiller Islam Net fra andre er at de faktisk predikerer ekstreme, dogmatiske og antidemokratiske holdninger. En organisasjon som forfekter at kvinner er mindreverdige, og at sharialover bør anerkjennes fremfor norsk lov, er ikke det ungdom i Groruddalen trenger.

Som samfunn kan vi ikke sitte stille å se på at slike ødeleggende krefter får etablere seg blant sårbare ungdommer. Islam Net må gjerne skrike seg hese om sin egen fortreffelighet, men de har så grundig bevist at de ikke bør ha noe med ungdom å gjøre.

Integreringen fortjener, på lik linje med religionsfriheten, et sterkt lovmessig vern.

—  Jon Helgheim

Forbud mot integreringshemmende virksomheter

Visst er religionsfrihet viktig og skal vernes om, men det er også andre svært viktige formål som bør vernes om. Vellykket integrering er en av våre viktigste forutsetninger for et vellykket og harmonisk samfunn i fremtiden. Integreringen fortjener, på lik linje med religionsfriheten, et sterkt lovmessig vern.

Dette er grunnen til at FrP nå har fremmet et forslag om å gi kommuner en klar lovhjemmel til å hindre organisasjoner og trossamfunn å drive integreringshemmende virksomhet. Et godt eksempel på klart integreringshemmende virksomhet er fritidstilbud fra et salafist-inspirert trossamfunn som hovedsakelig retter seg mot barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Barn og unge med innvandrerbakgrunn trenger mer enn noen andre å ta del i storsamfunnet på fritiden, snakke norsk og omgås norske venner. Det vil bidra til integrering. Det siste de trenger er å tilbringe sin fritid i lukkede samfunn, hvor det ofte ikke snakkes norsk og hvor man bruker tiden på å lære om ideologier som ikke er forenelig med våre frihetsverdier.

Et slikt forslag er det minst inngripende man kan innføre, og som fortsatt vil gi mulighet til å hindre uønsket aktivitet mot sårbare barn og unge. De siste dager har vist at motstanden mot det planlagte aktivitetssenteret er massivt, men det finnes i realiteten ikke noen lovhjemmel til å stanse det.

Verktøyene må på plass

Islam Net er opptatt av å få frem at de ikke støtter terror og ikke vil bygge en radikaliseringsleir. Det skulle da også bare mangle. Hadde det vært noe slikt de ville etablere, så hadde vi også hatt plenty av lovhjemler til å stanse dem. Poenget er at det de vil etablere er ansett å være integeringshemmende, og da har vi ikke tilstrekkelige hjemler til å stanse det.

Dersom vi ikke skaffer oss de verktøyene vi trenger for å verne om integreringsarbeid i dag, er alternativet at det må iverksettes svært inngripende tiltak etter at det har gått alvorlig galt, slik vi har sett i blant annet Frankrike.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt