Verdidebatt

– Åpne døren til klasserommet, NLA

LÆRERUTDANNING: NLA setter alle som ikke ønsker seg et heterofilt ekteskap på gangen. Hvem vil dere at det skal være plass til i norske klasserom, Asheim og Melby?

På vegne av våre om lag 20.000 lærerstudent-medlemmer, og særlig våre medlemmer på NLA høgskolen, er jeg dypt bekymret.

Hver dag velger styret på NLA konservative, kristne verdier fremfor barna og elevenes beste. De velger å opprettholde et verdigrunnlag som diskriminerer, fremfor å inkludere og skape plass til alle.

Vi som er framtidas lærere, har muligheten til å velge. Vi kan velge å inkludere, vi kan velge å gjøre en forskjell. Derfor velger vi i Pedagogstudentene å jobbe for likestilling og mangfold og mot all form for diskriminering.

Elise Håkull Klungtveit

Norske lærere kan ikke utdannes basert på et diskriminerende verdigrunnlag.

—  Elise Håkull Klungtveit

Lukker døren til klasserommet

Norske lærere kan ikke utdannes basert på et diskriminerende verdigrunnlag. NLA er en privat, kristen høgskole som blant annet utdanner grunnskole- og barnehagelærere. I deres verdidokument står det at «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Med denne setningen lukkes døren til klasserommet, og flere barn, elever og studenter blir stående på gangen. Kun fordi de ikke faller innenfor NLA høgskolens heteronormative verdier.

Vi er glade for at styringsdokumentet til den offentlige skolen sier noe annet: «Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering.»

Debatten bygger på feilslutning

Etter at flere praksisskoler trakk seg fra samarbeidet med NLA, basert på praktiseringen av ekteskapsformuleringen, har det vært en opphetet debatt. Noen hevder at lærerstudentene diskrimineres og hetses av praksisskolene. La oss være helt klokkeklare: Denne virkelighetsbeskrivelsen kjenner vi oss ikke igjen i!

Debatten om praksisskolene bygger dessuten på en feilslutning: Ingen skoler har formelt ansvar for å tilby praksis. Ansvaret for å skaffe nok praksis er tydelig plassert hos lærerutdanningsinstitusjonene.

Skolebyråden i Oslo har vært tydelig på at studenter fra NLA er hjertelig velkomne som jobbsøkere, men at denne saken handler om at praksislærerne ikke kan pålegges å jobbe under NLA høgskolens verdigrunnlag.

Revider verdidokumentet

I 2016 sa H.M. Kongen: «Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.»

Vi jubler og deler Kongens forståelse av samfunnet vårt, og er takknemlige for at noen av praksisskolene våre gjør det samme.

Nå ber vi NLA høgskolen om å revidere sitt verdidokument og lage plass til alle.

—  Elise Håkull Klungtveit

Nå er det likevel nødvendig å sette ned foten. Ikke for den kristne troen, ikke for NLA som kristen høgskole, men for det faktum at NLA, som lærerutdanningsinstitusjon gjennom sitt konservative kristne verdigrunnlag, forbeholder seg retten til å diskriminere.

Nå ber vi NLA høgskolen om å revidere sitt verdidokument og lage plass til alle.

Åpne døren til klasserommet

Vi har ingen tid å miste. Privilegiet til å velge på vegne av framtidas skoler og barnehager i Norge er kanskje størst hos statsrådene Henrik Asheim og Guri Melby. Så nå er valget deres. Vil dere være de som utgjorde forskjellen, som valgte å inkludere, som ikke satte noen på gangen?

Dere kan sette ned foten, åpne døren til klasserommet og bestemme at i våre lærerutdanninger skal det være plass til alle.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt