Verdidebatt

Kjønn i krisetid

LIKESTILLING: Det er svært interessant at kvinneprestdebatten blussa opp igjen under pandemien. Tidspunktet var neppe tilfeldig.

HJEMMEKONTOR: Mange kvinner forteller at de gjør mesteparten av husarbeidet i tillegg til sitt ordinære lønnsarbeid. «Alt i alt har pandemien trukket likestillinga i feil retning», skriver Merete Thomassen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt