Verdidebatt

Vi unge vil kjøpe klær der vi vet at arbeiderne har hatt det bra

ARBEIDSFORHOLD: Vi vil kjøpe klær der vi vet at arbeiderne har hatt det bra, og vi kan handle med god samvittighet. Derfor trenger vi åpenhetsloven.

I mange år har flere engasjerte mennesker jobbet med å få gjennomslag på en svært viktig lov. Dette lovforslaget handler om at forbrukerne i Norge har krav på å få informasjon om hvor produktene deres er produsert, og under hvilke forhold produktene har blitt produsert.

Dette lovforslaget har blitt en veldig viktig sak for meg, fordi denne loven vil hindre menneskerettighetsbrudd i produksjonen av varer og tjenester som selges i Norge, og vil gjøre det lettere for meg og andre til å handle etisk.

Brudd på menneskerettighetene

I klesindustrien i dag jobber flere millioner mennesker under farlige arbeidsforhold og lever på svært lite lønn. Flere av disse arbeiderne er også mindreårige og bruker barndommen sin i fabrikker istedenfor å gå på skole. Dette er brudd på menneskerettighetene.

FNs bærekraftsmål slår fast at vi skal jobbe for «anstendig arbeid for alle». Hvordan skal man klare å nå bærekraftsmålene, om man ikke engang klarer å nå et så grunnleggende mål som dette?

Dette synes jeg vi skal gjøre noe med, og nå har vi muligheten. Det er ikke riktig at så mange lever og jobber under slike forferdelige forhold.

Det vil alltid være motstand fra næringslivet når man innfører reguleringer slik åpenhetsloven gjør

—  Helena Schroeder

Stå opp for de svakeste

En løsning som kan bidra til å løse problematikken, er åpenhetsloven. Åpenhetsloven vil pålegge næringslivet flere nye plikter, som for eksempel vil gjøre det lettere å finne ut hvilke fabrikker et selskap bruker, og hvordan arbeidsforholdene er.

Da kan vi som forbrukere kreve informasjon rundt produksjonen av varer og tjenester, som blir sanksjonert med bøter om de ikke gir svar i tide. Dette vil gjøre det enklere å finne ut av hvordan butikkjedene vi handler hos, behandler arbeiderne sine.

Det vil alltid være motstand fra næringslivet når man innfører reguleringer, slik åpenhetsloven gjør. Det er på tide at politikerne begynner å stå opp for de svakeste i verden, som også er representert blant arbeidere i våre verdikjeder.

Ikke la deg stoppe av den motstanden mot åpenhetsloven som vi visste ville komme. Vi må åpne opp øynene og ta ansvar.

Unge i dag bryr seg

Så kjære Ropstad, vær så snill å få gjennom denne loven. Vi lever i et forbrukersamfunn der det er viktig at det er næringslivet som tar ansvar, og ikke bare oss som individer.

Unge i dag bryr seg om å handle etisk. Vi vil kjøpe klær der vi vet at arbeiderne har hatt det bra, og vi kan handle med god samvittighet. Vi kan ikke bare sitte og la menneskerettighetsbrudd skje gang på gang. Det må gjøres noe, og det fort.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt