Verdidebatt

Det er riktig å ta imot «bare» 50

FLYKTNINGER: Jeg vil takke regjeringen for å tørre å ta de upopulære valgene, til det beste for flyktningene som kommer hit.

Ofte blir vi som er kritiske til å ta imot for mange flyktninger og innvandrere stemplet som «rasister» og «innvandrerfiendtlige». Jeg ønsker her å forklare hvorfor vi mener det vi mener. For jeg ønsker like mye som deg å hjelpe de i nød, men vi må også se på hvor mye kapasitet lille Norge har.

I morgen kommer syv barnefamilier fra Moria-leiren til Norge, etter at regjeringen i fjor besluttet at Norge skulle ta imot 50 flyktninger derfra.

Denne beslutningen vekket en god del reaksjoner – blant dem mange negative. Men nå som jeg har hatt tid til å tenke, så var det å hente 50 flyktninger den rette beslutningen å ta. Ikke bare i denne saken, men også generelt i flyktningdebatten.

Arina Aamir

Handler ikke om for eller mot innvandring

Denne saken handler ikke om å være for eller mot innvandrere, men heller at alle som kommer hit skal kunne sikre seg en god fremtid.

Ved at vi henter disse 50 flyktningene kan vi sikre at de vil få norskopplæring, videre utdannelse om de trenger det, at de kommer ut i jobb, blir skattebetalere og får muligheten til å ta aktiv del i samfunnet vårt.

Vi er dermed med på å sette et godt utgangspunkt for veien videre. Da sier det seg selv at vi ikke kan ta imot alle som vil komme hit.

Altfor lenge har denne debatten handlet om man er rasist og innvandrerfiendtlig eller ikke.

—  Arina Aamir

Likevel er det viktig at vi hjelper mennesker i nød - og det gjør vi allerede. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen satt av hele 38,1 milliarder kroner til bistand.

Dette er penger som vil være med på å hjelpe mennesker der de er, slik at de slipper å flykte fra sine hjem, legge ut på livsfarlige reiseruter og bo under helt umenneskelige forhold for å komme til Europa - for så å stå i fare for å få nei når de søker om oppholdstillatelse.

Bistanden vi gir kan redde liv. Vi kan sikre at flere barn får utdannelse, at flere kvinner kommer ut i jobb og at mange kan komme seg ut av fattigdom. Opposisjonen er veldig flinke til å kritisere dagens regjering, spesielt når det kommer til saker som dette, men da de rødgrønne sist styrte i 2012, ga de til sammenligning kun 27,6 milliarder kroner i bistand.

Mine besteforeldre har slitt

Det å komme til et nytt land og integrere seg i et helt nytt samfunn er alt fra en enkel oppgave, og helst noe mange vil slippe.

Mine besteforeldre kom hit på 1970-tallet som arbeidsinnvandrere fra Pakistan. De har hele tiden sagt at de kom hit slik at deres barn og barnebarn – som meg – kunne få den tryggheten og de mulighetene vi aldri kunne fått i hjemlandet.

Selv har de slitt. Det tok dem mange år før de følte seg som en del av det norske samfunnet; bare det viser hvor mye bistand faktisk har å si.

Vårt fokus må ligge i at ingen mennesker skal havne i en situasjon hvor det skal bli nødvendig for dem å flykte fra sine hjem. Det kan vi gjøre ved å jobbe målrettet mot å bekjempe konflikter og sikre trygghet i landet. Det er det som må være hovedmålet vårt, fremfor å kun fokusere på å ta imot alle som vil til Norge.

Helt siden 2013 har Solberg-regjeringen sett på hva som vil lønne seg i det lange løp, og hva som vil gi det beste utgangspunktet for de som kommer til Norge.

—  Arina Aamir

Vårt ansvar at de får det best mulig

Når det er sagt så er Moria-flyktningene et unntak fordi problemet allerede eksisterer og vanskelig kan løses. Men da er det vår plikt og vårt ansvar å ta vare på alle som kommer til Norge slik at de får det best mulig her i det lange løp.

Derfor har det en god del å si om man tar imot 50 eller 500 flyktninger. Ved at vi tar imot disse 50 flyktningene fra Moria-leiren er det høyst sannsynlig at vi kan sikre dem de rettighetene og mulighetene de har krav på.

De vil få den tryggheten de fortjener, og de vil ha muligheten til å etablere seg i det norske samfunnet. Disse løftene kunne man ikke holdt like sterkt dersom man tok imot 500.

Takk til Solberg-regjeringen

Helt siden 2013 har Solberg-regjeringen sett på hva som vil lønne seg i det lange løp, og hva som vil gi det beste utgangspunktet for de som kommer til Norge. Opposisjonen derimot fremmer bare de forslagene som er mest «populære» blant befolkningen, fremfor å se hva som faktisk vil være det beste for både det norske samfunnet som helhet, men også for de som kommer hit.

Derfor vil jeg takke dagens regjering for å tørre å ta de upopulære valgene noen ganger, men likevel alltid se på hva som vil være det mest lønnsomme for de som skal skape seg et nytt liv her i Norge.

Altfor lenge har denne debatten handlet om man er rasist og innvandrerfiendtlig eller ikke. Men det handler egentlig om ulike tanker og meninger på hvordan vi skal hjelpe de som er i nød. For det sier seg selv at vi har lyst til å hjelpe, at vi alle har lyst til å bidra, men vi er også nødt til å innse at lille Norge ikke kan redde hele verden alene.

Vi som samfunn er nødt til å sørge for at de som kommer hit får et godt utgangspunkt for fremtiden, og hvis vi tar imot absolutt alle som trenger hjelp, har vi ikke lenger noe garanti for akkurat det.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt