Verdidebatt

Snikislamisering er ingen konspirasjonsteori

ISLAM: Det finnes en rekke eksempler på at begrepet snikislamisering er både korrekt og treffende. FrPs bruk av dette begrepet bidrar ikke til stigmatisering.

I et innlegg skriver Rania Jalal Al-Nahi om sin misnøye med meg. Al-Nahi vil ikke bli med på noen hyllest, og det er helt i orden. Det har aldri vært FrPs eller mitt mål å bli hyllet av politiske motstandere.

Al-Nahi kommer med en rekke gjenkjennelige beskyldninger og påstander, men i realiteten koker det ned til at hun er irritert over at FrP fortsatte å være et uredd parti som tør der andre tier også under meg som leder.

Ingen konspirasjonsteori

Når FrP bruker begreper som snikislamisering, så er ikke det noe konspirasjonsteori. Det betyr heller ikke at muslimer flest har en skjult agenda om å overta Norge og innføre sharia. Muslimer flest ønsker bare å leve sine liv i fred.

Likevel finnes det en rekke islamister som har tatt til orde for å gjøre europeiske land til muslimske stater. Selv om dette er helt fjernt for den jevne muslim i Norge, så er det meningsløst å benekte at det finnes.

Det finnes en rekke eksempler på at begrepet snikislamisering er både korrekt og treffende. FrPs bruk av dette begrepet bidrar ikke til stigmatisering.

—  Siv Jensen

Det er uansett ikke dette FrP legger i begrepet snikislamisering. Snikislamisering er at samfunnet tar små skritt i retning av å tilpasse seg særkrav fra en liten del av den muslimske befolkningen. Ofte er det de mest ytterliggående som raskest blir krenket over våre vestlige verdier, og krever at samfunnet tilpasser seg deres tro.

FrP er det eneste partiet som våger å stå imot og sette rett navn på slike særkrav. At Al-Nahi synes det er ubehagelig, får være hennes sak. Vi trenger ikke se lenger enn til Sverige for hvordan et samfunn kan bli uten den motstemmen som FrP har vært.

Dette er snikislamisering

For å ta noen eksempler på hva snikislamisering er kan vi vise til kravet om å vise ørene på passfoto. Dette er et krav vi hadde av sikkerhetsmessige grunner, men som ble fjernet etter krav fra muslimer.

Ganske betegnende er det at NRK laget en kampanjefilm i forkant av at kravet ble fjernet. I filmen fremstår Zeliha Acar som en tilfeldig muslimsk kvinne som ble såret av kravet om å vise ørene. NRK slipper ingen andre stemmer til og opplyser ikke om at Acar slett ikke er en tilfeldig muslimsk kvinne. Hun er styremedlem i Islamsk Råd Norge, en muslimsk organisasjon som er kjent for å være svært konservativ. Dette er snikislamisering.

Å bare respektere muslimske særkrav og samtidig latterliggjøre de som ikke ønsker det, er snikislamisering.

—  Siv Jensen

Vi har sett skoler som har begynt med kjønnsdelt svømmeundervisning for å imøtekomme muslimske krav. Når vi gir etter for sånt, tar vi et lite skritt i retning av å endre samfunnet etter muslimske særkrav.

Heller ikke her er muslimer flest problemet. En skole i Trøndelag innførte kjønnsdelt svømming på grunn av en enkelt elev. Slikt skaper langt større problemer for muslimer flest enn det løser.

Dersom vi skal respektere at noen ikke kan spise et dyr som ikke er halalslaktet, så må vi også respektere at noen ikke vil spise halalslaktet mat. Å bare respektere muslimske særkrav og samtidig latterliggjøre de som ikke ønsker det, er snikislamisering.

Frp bidrar ikke til stigmatisering

I 2016 tok Abid Raja til orde for å servere halalmat til alle innsatte i Norske fengsler. Siden andelen muslimer i norske fengsler er høy, er ikke dette et særkrav fra en liten gruppe, mente han. Igjen var det ikke den jevne muslim som var problemet. De fleste muslimer sitter ikke i fengsel og den jevne muslim heter ikke Abid Raja.

Det finnes en rekke eksempler på at begrepet snikislamisering er både korrekt og treffende. FrPs bruk av dette begrepet bidrar ikke til stigmatisering. De fleste muslimer vil ikke ha noe snikislamisering, og burde dermed være glade for at FrP sørger for å stoppe dette. Det er når særkrav fra noen få plutselig blir gjennomført for alle at muslimer virkelig blir stigmatisert.

Derfor lever FrP og jeg fint uten å bli hyllet av muslimer som er mer opptatt å innta offerrollen, enn å sørge for at en marginal gruppe islamister får gjennomslag for sin snikislamisering.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt