Verdidebatt

En rettsløs rettighetskamp

NLA: Ingen har større interesse av å stoppe diskrimineringen mot NLA enn de homofile selv. For hvilken garanti har man for at øvingslærere i neste omgang nekter studenter med feil legning praksisplass?

MISTER PRAKSISPLASSER: Fem skoler har avsluttet praksissamarbeidet med NLA Høgskolen. Det får konsekvenser for lærerstudentene, som mister praksisplasser i skolen.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt