Verdidebatt

«Kringkastingsrådet: en lynavleder for ansvar»

KRITIKK: Når ledelsen i NRK ikke tar annet ansvar enn å gå kanossagang til Kringkastingsrådet, er det ikke rart vi stadig ser nye antisemittiske «sleivspark».

Radiovert Matheson er siste mann ut i rekken av medarbeidere i NRK som benytter sin privilegerte posisjon foran spaker og mikrofoner til å spre jødefiendtlig budskap til det norske folk.

Det er sikkert flere årsaker til miseren, men den enkleste og mest åpenbare kan ironisk nok ligge i ordningen med Kringkastingsrådet. Den kan fungere som en offentlig lynavleder fra det ledelsesansvar som ellers burde tas internt. Ledelsens opptreden der blir det skuebrødet som skal vise oss at ansvar tas. Men innimellom forestillingene i medienes kortvarige lys erfarer brukerne at det daglige brød som bys oss er skjemt.

Som et årlig tannlegebesøk

Saken er den: Til forskjell fra næringsliv og organisasjoner ellers, hvor ansvarlig ledelse tar sitt godt betalte ansvar og går om de ikke makter å rette opp påvist feil kurs, så går heller ledelsen i norsk rikskringkasting til kringkastingsrådet.

Det skjer gjennom den medieopplyste kanossagangen til Kringkastingsrådet hver gang dette rådet har for vane å sette seg – på dem. Der gjør de den nødvendige avbikt for innklagde medarbeidere, og tar på seg å forsvare, forklare eller beklage medarbeidernes eventuelle brudd på institusjonens verdier og retningslinjer.

Etter rådets slutt må man bare anstrenge seg for å bli enige i en felles uttalelse om å være enige, uenige, eller enige om å være uenige.

—  Tore Løberg

Å lide seg igjennom innleggene fra alle medlemmene av dette sammensatte råd, som liksom skal speile alle nordmenns gjennomsnittlige syn, er sikkert en slags påkjenning, og mellom medarbeidere som slipper å gå korridorene ned til dette milde og samdrektige inkvisisjonsmøtet og en ledelse som i stedet møter opp for dem, har det dannet seg en felles forståelse i NRK om at ansvar tas på den måten.

Et nødvendig møte, og det er det, omtrent som å gå til tannlegen en gang i året. Etter timen og rådets slutt må man bare anstrenge seg for å bli enige i en felles uttalelse om å være enige, uenige, eller enige om å være uenige. Ledelsen sier gjerne også noe om hva man bør søke å unngå eller etterstrebe, og så går man hver til sitt - til neste rådsmøte.

Store sjanser for nye «avvik»

I denne lange mellomtiden koker sakene selvsagt bort i kålen, for tiltak som eventuelt loves går på holdninger og løfter om forbedret bevissthet. Slikt er svevende moralparoler, lite etterprøvbare, og ingen mekanismer er på plass for å holde ledelsen ansvarlig i noen tydelig eller meningsfull grad ved neste korsvei.

Siden tilsatte heller ikke ser noen konkrete konsekvenser som kunne ha kraft til å endre atferd og tendens, er sjansene selvfølgelig store for at nye «avvik» kan finne sted. Ledelsen har, ved ikke å ta et tydeligere ansvar enn å gå planken til Kringkastingsrådet, skapt et mulighetsrom for det.

Hendelsene har vært så mange de siste årene at de bare kan forstås som systemiske.

—  Tore Løberg

Det er derfor en farse når såkalte enkeltovertramp og sleivspark hver gang forklares av ledelsen som uhell, som menneskelig feil, for, som det heter i den klisjeen all ledelse uten styring griper til om dagen: «Dette er ikke hvem vi er eller vil være».

Jo, mønsteret i avvikene er nettopp uttrykk for hva NRK har blitt. Det er nå en statlig rikskringkasting under Stortinget som med ulike mellomrom lekker antisemittisk materiale ut til det norske folk. Hendelsene har vært så mange de siste årene at de bare kan forstås som systemiske.

Har blitt en parodi

Kan vi ha forventninger om at de ledere som kommer løpende til de årlige møtene i kringkastingsrådet i etterkant av avvikene, nå vil instituere ordninger og reformer som gjør at de og organisasjonen er i forkant neste gang og tetter hullene og mikrofonen?

Som Charlo Halvorsen, ansvarlig sjef for underholdningsavdelingen, nå gjentok til mediene etter Matheson-saken: «Vi skal ta lærdom av dette».

Vi har hørt det før. Det er blitt en parodi som en komiker med talent og mot i underholdningssjefens avdeling kanskje kan lage god humor på.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt