Verdidebatt

Da Norge stengte ned var jeg seks måneder på vei. Jeg fryktet å måtte føde alene

PANDEMI: Selv ikke fantastisk dyktige og omsorgsfulle ansatte kan kompensere for mangelen av å ha partner der under fødsel.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Da Norge stengte ned for snart ett år siden var jeg seks måneder på vei med vårt første barn. Jeg husker at frykten for smitte var ganske stor de første ukene, men bekymringen som overskygget de siste tre månedene av svangerskapet var definitivt ikke selve pandemien, men frykten for å måtte føde alene.

Rode Hegstad

Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart meg uten han under selve fødselen eller etterpå.

—  Rode Hegstad

Livredd for at han ikke skulle få være med

Da helseforetakene brått strammet inn på besøksreglene tenkte jeg at det selvfølgelig ikke kunne gjelde fødsel og barsel, for far er jo ikke en pårørende – han er jo forelder på samme måte som mor. I likestilte Norge så jeg på dette som en selvfølge.

Dessverre viste det seg fort at jeg tok veldig feil, fedre ble nektet å være med på både fødsler og barsel. Selv om det ble noen lettelser etter hvert, var det et kaos av ulike regler på ulike sykehus. Dermed fulgte måneder hvor jeg sjekket nettsidene til Ullevål sykehus febrilsk for å se om de hadde endret reglene. Jeg var også livredd for at mannen min skulle bli forkjøla sånn at han ble nektet adgang til sykehuset.

Heldigvis så endret Ullevål reglene sine, og mannen min fikk være med både på fødsel og på barselhotellet. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart meg uten han under selve fødselen eller etterpå. Å være alene med alle de smertene, et mildt sagt kaotisk følelsesliv og en nyfødt liten skatt som var helt avhengig av meg for å overleve, det tror jeg ikke at jeg hadde klart.

Bagatellisering av fars betydning

Det er vondt å lese om at det fortsatt er kvinner som opplever at de kanskje ikke får ha med seg sin partner når de skal gjennom fødsel og barsel.

Det virker som om helseforetakene har slått seg til ro med at før i tiden var det vanlig at far var hjemme og ventet på telefon med beskjed om at barnet var født, og derfor er det greit å gjøre det sånn nå også. Det er å bagatellisere fars betydning både for mor, men også for det nyfødte barnet.

Jeg tror at selv ikke fantastisk dyktige og omsorgsfulle ansatte kan kompensere for mangelen av partner

—  Rode Hegstad

For begge foreldrene er viktige omsorgspersoner, helt fra fødselen av. Og med den lave bemanningen og korte liggetiden på barselavdelinger nå så virker det som om helseforetakene har beregnet at man er to foreldre på barsel.

Da jeg lå på barselhotellet fortalte barnepleierne der om mødre som ikke sov gjennom hele barseloppholdet sitt i april fordi de var alene med babyen og ikke turte å hvile. Det var ikke nok bemanning til å avlaste alle sammen samtidig som alle rutinekontroller skulle gjennomføres.

Jeg tror at selv ikke fantastisk dyktige og omsorgsfulle ansatte kan kompensere for mangelen av partner, men det er likevel ekstra kritikkverdig å stenge far ute fra barsel samtidig som man ikke har nok bemanning til å følge opp mors behov i denne kritiske, første tiden.

Skal vi gamble med nybakte familiers helse?

Jeg er skeptisk til smittevernseffekten det har å ekskludere partner fra fødestuer og barselsavdelinger. Så lenge det er en person fra samme kohort som mor, så tviler jeg sterkt på at smittefaren øker nevneverdig ved at det er en ekstra person i rommet.

Dessuten undervurderes de menneskelige kostnadene dette tiltaket kan ha i andre enden. Hvordan vil det påvirke familiene å ikke få være sammen disse dagene? Forskning har vist en stor økning av barseldepresjon under pandemien, og vi vet at isolasjon og ensomhet øker risikoen for barseldepresjon.

Mener helseforetakene virkelig at det er greit å gamble med nybakte familiers helse på denne måten?

—  Rode Hegstad

Den første tiden som nybakte foreldre kan være kaotisk, og nyfødte spedbarn trenger foreldre som har det bra og kan få konsentrere seg om å ta vare på barnet sitt sammen. Mener helseforetakene virkelig at det er greit å gamble med nybakte familiers helse på denne måten?

Om ikke helseforetakene klarer å gjøre bedre vurderinger så må politikerne komme på banen og lage nasjonale retningslinjer som sikrer far mulighet til å være med på både fødsel og barsel. Det er på tide å ta både fødekvinner og pappaer på alvor under denne pandemien!

#jegføderikkealene

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt