Verdidebatt

«The Lady of Heaven» - en revolusjonær film

«Working on this film made me realize that films can still be made from the heart.. for the heart», sier direktør Mark Roper.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

På juletiden av desember 2020 lanserte Enlightened Kingdom traileren til den kommende filmen, The Lady of Heaven: The Untold Story. Filmen er den aller første av dens type, og er unik på alle måter.

Hva gjør filmen unik?

Filmen er satt i en moderne setting, IS og det krigsherjede Irak. Parallelt med den kontemporære tidslinjen tar filmen for seg historien til Fatima, datter til Muhammed. Noe av det som gjør filmen spesielt unik, er at den viser til hendelser i aller tidlig islamsk historie, under Muhammeds egen tid.

Dette er hendelser som muslimske kalifater og statsansatte lærde og historikere i århundrer har prøvd å dekke over, fordi denne typen sensitiv informasjon bidrar til å så tvil om islamske regjeringers selvpåståtte, gudslegitimerte, makt. Selv i dagens islamske land, driver regjeringer, med deres kontroll av skoler, utdanningspensum, medier og informasjon forøvrig, å holde denne typen informasjon skjult, fordi den vil skape insentiver til å ryste hele det politiske grunnlaget i Midtøsten.

Islamsk terrorisme, ikke et nytt fenomen

Blandt de viktigste hendelsene filmen presenterer, er:

• Det brutale angrepet på Fatima, Muhammeds datter som var gravid, som førte til spontanabort og hennes død få måneder senere. Fatimas liv er forbundet med mye ukjent og mystisk, og fremdeles vet ingen hvor Fatimas grav ligger - noe som henger sammen med hendelser rett etter Muhammeds død.

• Individer blant Muhammeds samfunn som plottet mord mot Muhammed av politiske formål, der hensikten var å kapre islam, korrumpere den, bruke den som et middel til å legitimere aggressiv jihad og imperialisme

• Kontinuasjonen av den barbariske kulturen til det arabiske hedningsamfunnet, men under et religiøst, guddommeliggjort, islamsk dekke

• Dateringen til dannelsen av voldelig radikal islam til den aller første islamske generasjonen, og hvordan denne har forhold med dagens fenomener, slik som såkalt moderne terrorisme utført blant annet av IS, Al-Qaeda og liknende.

Et håp til fred og reform i islam

Det er et håp fra min side at filmen vil bidra til å skape opplysning og reform i den islamske verden, og forhåpentlig være en bidragsyter til mer dialog, fred og sameksistens blant folkegrupper og ideologier.

Filmen er skrevet av kuwaitiske Sheikh Yasser al-Habib, som har blitt fengslet og dømt i sitt hjemland for å ha praktisert sin ytringsfrihet. Han har i ettertid rømt fra hjemlandet, og siden 2004 oppholdt seg i England og er spirituell veileder for, blant andre, The Mahdi Servants Union og Fadak TV, som undertegnede selv har jobbet i.

«Working on this film made me realize that films can still be made from the heart.. for the heart», sier direktør Mark Roper.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt