Verdidebatt

Læreres rett til å velge hvem de vil jobbe for

NLA: De lærerne som nå har trukket seg fra jobben som øvingslærere for praksisstudenter, gjør det fordi de ikke kan stå for innholdet i verdidokumentet til NLA.

Bakås skole er en av Osloskolene som har sagt opp avtalen med NLA. Vi har satt stor pris på å ha studentene hos oss og det er med tungt hjerte at vi nå har sett oss nødt til si opp avtalen med NLA. Oslo kommune fortsetter samarbeidsavtalen med NLA.

Etisk problematisk samarbeid

Medvirkningsprosessen rundt å avslutte samarbeidet med NLA har vært en lang prosess på vår skole. Øvingslærerne, de tillitsvalgte og også det øvrige personalet har vært med i prosessen. Konklusjonen har blitt at lærerne og rektor etisk sett ikke kan arbeide for NLA.

Vi tror NLAs styre og rektor hadde gjort lurt i å lytte til hva studentene prøver å fortelle dem.

—  Hammerud, Bilde og Jensen

Praskisveiledere er frikjøpt fra deler av sin ordinære lærerstilling og NLA dekker lønnskostnader for den delen av stillingen. Sånn sett er det et arbeidsforhold. Det vil være svært problematisk om rektor skulle pålegge lærere gå inn i jobben som praksislærer. Det må være hver enkelts valg. Dette har også vår arbeidsgiver, Oslo kommune, bekreftet at det er - heldigvis.

Vi har valgt å si opp avtalen tidlig på året og fullføre vårens praksisperioder, slik at det går minst mulig utover studentene og gir NLA tid til å finne andre øvingsskoler som vil jobbe for NLA.

Hvorfor tar NLA stilling til abort?

For øvingslærere, tillitsvalgte og ledelse på Bakås er de problematiske formuleringene i verdidokumentet disse: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», og at mennesket har «...krav på livsvern fra unnfangelse til naturlig død».

Vi forstår ikke at en lærerutdanningsinstitusjon mener de må ta stilling til abortspørsmålet og hva slags samlivsform mennesker har. Vi aksepterer at ansatte, både på NLA og på vår skole, har disse meningene så lenge det ikke foregår forkynning av standpunktene i klasserommene.

NLA Høgskolen

Å avslutte en kontrakt med NLA er ikke en boikottaksjon fra noen rektorer i Oslo, det er et reflektert valg fra øvingslærere, tillitsvalgte og skoleledere.

—  Hammerud, Bilde og Jensen

Det er viktig for oss å presisere at jobbsøkere med godkjent lærerutdanning fra NLA er hjertelig velkomne til å søke hos oss og stiller helt på lik linje med søkere som har sin utdanning fra andre lærerutdanningsinstitusjoner. Vi har allerede dyktige lærere som har utdanning fra NLA. Individene som nå har trukket seg fra jobben som øvingslærere, gjør det fordi de ikke kan stå for innholdet i verdidokumentet.

Blir møtt med ensidige argumenter

Mange glemmer at konservative kristne har årtier med diskriminering av homofile på samvittigheten, og at verdidokumentet nødvendigvis leses i lys av denne konteksten. Det er svært vanskelig som ung voksen å ikke bli godtatt som den man er.

Studentorganisasjonen har prøvd å si ifra om dette til styret og rektor i lang tid. Opplevelsen til en del studenter har vært at de blir møtt med en vegg av ensidige argumenter, uten å få til ordentlig gode samtaler. Vi tror NLAs styre og rektor hadde gjort lurt i å lytte til hva studentene prøver å fortelle dem.

Ingen boikottaksjon

Uavhengig av dagens situasjon og den nært forestående avslutning av samarbeidet med NLA kommer vi selvfølgelig til å gi våre studenter den beste beste praksisperioden vi bare kan klare i en krevende koronatid denne våren.

Å avslutte en kontrakt med NLA er ikke en boikottaksjon fra noen rektorer i Oslo, det er et reflektert valg fra øvingslærere, tillitsvalgte og skoleledere.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt