Verdidebatt

Hjemmeskole er ikke løsningen

UNNTAKSTILSTAND: Redd Barna jobber med å sikre utdanning til barn i krigssoner. Da må det være mulig for Norge å finne løsninger som utdanning, selv i en krise.

Barna trenger lærerne og klasserommet. Utdanning i krisetider er avgjørende for barns følelse av en normal hverdag, for deres læring, beskyttelse, utvikling og framtidsmuligheter. Da er ikke økt bruk av hjemmeskole veien å gå.

Mandag trådte en ny forskrift i kraft som gir skoler mulighet til å ta i bruk hjemmeskole på gult nivå. Det skjer til tross for at dette har vært frarådet av FHI, Barneombudet og Redd Barna. Hvor er politikernes engasjement for å opprettholde et likeverdig utdanningstilbud til barn og unge i en svært krevende tid?

Vi mener det vil være et brudd på barns lovfestede rett til utdanning dersom vi under pandemien ikke klarer å styrke skolene og lærerne med nok ressurser til å opprettholde et fullverdig utdanningstilbud. Noe av det viktigste Redd Barna jobber med over hele verden, er å verne om barns rett til utdanning i krisetider. Skolene må av hensyn til barna, være så åpne som mulig, og hjemmeskole må kun brukes der det er strengt smittevernfaglig nødvendig.

Også de sosiale forskjellene forsterkes ved hjemmeskole, det samme gjør følelsen av isolasjon og barn og unges psykiske problemer

—  

Tar bort en trygg arena

Det er derfor svært bekymringsverdig at kunnskapsminister Guri Melby åpner for mer hjemmeskole - også på gult nivå når smittevernhensyn ikke er den utløsende faktor.

Økt bruk av hjemmeskole fører til store forskjeller på innhold og kvaliteten i undervisningen. Det tar også bort en trygg arena for de 200.000 barna som lever i vanskelige livssituasjoner, og som trenger trygge voksne som ser hva som foregår i livene deres. Konsekvensene av nedstengte skoler kom til syne i rapporten fra NKVTS, som viste en økning i vold og overgrep mot barn i Norge under nedstengingen våren 2020. For flere av barna skjedde dette for første gang.

Også de sosiale forskjellene forsterkes ved hjemmeskole, det samme gjør følelsen av isolasjon og barn og unges psykiske problemer. Det er helt tydelig at det beste for barn og unge er å få være fysisk til stede på skolen og få opplæring sammen med jevnaldrende i et positivt læringsfellesskap.

Barnas beste

Redd Barna er imponerte og takknemlige for den enorme innsatsen barnehagelærere og lærere i skolen gjør i denne pandemien. De har på en bemerkelsesverdig måte klart å omstille seg raskt etter skiftende vilkår og smitteverntiltak, og de har klart å skape en trygg hverdag for elevene sine. Myndighetene må sammen med sektoren finne løsninger, basert på vurderinger av hva som er til barnas beste, ikke de voksne.

Et premiss om at elevene skal være fysisk på skolen så mye som overhodet mulig må ligge til grunn. Redd Barna kjemper for barns rett til skolegang verden over, og jobber med å sikre utdanning til barn selv inne i krigssoner. Det må være mulig for Norge, selv i en krise, å finne løsninger som sikrer barns rett til likeverdig utdanning.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt