Verdidebatt

Når biskopane er tause

TRUSFRIDOM: Kvifor er eigentleg biskopane i Den norske kyrkja så stille i debatten om trusfridom i Klepp?

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Alle biskopene samlet. Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, Kari Veiteberg, Oslo, Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad), Solveig Fiske, Hamar, Jan Otto Myrseth, Tunsberg (Tønsberg), Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand), Anne Lise Ådnøy, Stavanger, Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen), Ingeborg Midttømme, Møre (Molde), Herborg Oline Finnset, Nidaros (Trondheim), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland (Bodø), Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø).
FOTO: JOAKIM S. ENGER
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt