Verdidebatt

Friskoler er ikke gettoskoler

RELIGIØS UNDERVISNING: Du skal lete lenge for å finne en kristen friskole i Norge som passer til den stigmatiserende myten Arbeiderparti-politikere sprer om norske friskoler.

Skole

Arbeiderpartirepresentantene Dag Mossige og Øyvind Jacobsen foreslår å strupe statstilskuddet til kristne friskoler. Med det tar de til orde for at menneskerettigheter de ikke liker, skal være forbeholdt de rike. Med det tar de i praksis også til orde for at kristne friskoler, i motsetning til det store bildet i dag, faktisk skal bidra til segregering i samfunnet.

Asle Ystebø

Å begrense muligheten til å handle i tråd med en menneskerett til de i samfunnet med tykkest lommebok, er verken solidarisk, demokratisk eller inkluderende.

—  Asle Ystebø

De med tykkest lommebok

Norge har signert og ratifisert Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I artikkel 13-3 sier denne blant annet at «Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres (...) frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter (...) og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning som er i samsvar med deres egen overbevisning.»

Mener Arbeiderparti-representantene at det å sende en regning på 76.000-198.000 kr i året til foreldrene er å respektere deres reelle frihet til å handle i tråd med denne menneskerettigheten?

Å begrense muligheten til å handle i tråd med en menneskerett til de i samfunnet med tykkest lommebok, er verken solidarisk, demokratisk eller inkluderende. Det setter i praksis menneskerettigheter til side for veldig mange. I tillegg er det grunnleggende respektløst overfor de tusener av barn, ungdommer og foreldre som hvert eneste år velger en kristen friskole av grunner de selv opplever som svært viktige i sin situasjon.

Elever ønsker seg til friskolene

Alle skoler påvirker elevenes livssyn, fordi de formidler noe om hva som er godt og rett, hva og hvem vi kan ha tillit til og hva som er viktig, virkelig og sant. I videoserien «Sa du nøytral?» (som nå er tilgjengelig på YouTube) kan en se mange eksempler på lærebøker som aktivt og ukritisk fremmer ateistiske livssyn på bekostning av religiøse livssyn generelt.

En skole kan være inkluderende, mangfoldig og livssynsåpen, men den kan aldri være livssynsnøytral. Derfor er religionsfriheten i menneskerettighetene tydelig knyttet til retten til å velge skole – en rett Mossige og Jacobsen altså vi forbeholde samfunnets rikeste.

En undersøkelse blant ca. 1300 av elevene på Danielsen-skolene de siste to årene viser at rundt 30 prosent av våre elever har oppgitt behovet for et miljøskifte som en av sine hovedgrunner til å velge en kristen friskole. Tallet er høyere på grunnskoler enn på videregående skoler, og høyere blant jenter enn blant gutter.

De har ikke hatt det så bra som de burde i skolemiljøet de har vært en del av. På en kristen friskole får de sjansen til en ny start i et miljø preget av kristne verdier. Det som av enkelte omtales som segregering, oppleves for andre som redningen i en vanskelig situasjon. Den muligheten tar Mossige og Jacobsen til orde for at kun skal være der for barna til de rikeste.

Det som av enkelte omtales som segregering, oppleves for andre som redningen i en vanskelig situasjon

—  Asle Ystebø

Ikke ensrettede gettoskoler

Hagesæther og Sandsmarks foreldreundersøkelse blant 2300 foreldre med barn i kristne friskoler i 2016 viser at skolens rykte som en faglig god skole er den grunnen som oppgis av flest foreldre som årsaken til deres valg av skole. Andre begrunnelser som oppgis omtrent like ofte er skolens kristne grunnlag og skolens gode miljø. Omkring halvparten av elevene har foreldre som er aktive i en kristen sammenheng.

Slikt blir det ikke ensrettede elevgrupper og segregerende gettoskoler av. Det blir mangfoldige elevmiljøer med meningsbrytning, ulike perspektiver og en fellesarena for elever med ulikt livssyn og ulik familiebakgrunn.

Hvis noen ønsker seg en gettoskole, velger de ikke en Danielsen-skole, og de skal normalt lete lenge for å finne en kristen friskole i Norge som passer til en slik beskrivelse og til den stigmatiserende myten Mossige og Jacobsen sprer om skolehverdagen til tusenvis av elever i norske friskoler.

Velkommen til oss, Ap

Mossige og Jacobsen: Jeg vil med dette invitere dere til en Danielsen-skole for å få et innblikk i hva kristne friskoler faktisk er, og hva de betyr for sine elever. Og hvis man, som oss, ikke ønsker at kristne friskoler skal virke segregerende, er det siste man bør gjøre å begrense tilgangen til dem til samfunnets rikeste.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt