Verdidebatt

Underlig avvisning fra Norges Kristne Råd

VISJON NORGE: TV-kanalen Visjon Norge er en stor aktør i det kristne mediemarkedet og har også fungert som et «brohode» for den mest ekstreme utgaven av amerikansk herlighetsteologi. Dette bør NKR kunne mene noe om.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Vi vil takke generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd (NKR) for svaret på vårt åpne brev angående Visjon Norge. Det er positivt at NKR tar utfordringen vår på alvor, men Hermansen svarer likevel litt på siden av det som var vårt anliggende.

Vi henvendte oss ikke til NKR fordi vi oppfattet det som et «kontrollorgan», slik Hermansen synes å tro. At NKR er et økumenisk fellesskap av mange ulike kirker, er vi klar over - og at det viktigste verktøyet i et slikt fellesskap er dialogen, er vi selvsagt også kjent med. Vi er også informert om at Visjon Norge ikke er en del av dette fellesskapet, selv om det vel finnes medlemskirker i NKR som benytter kanalens sendeflate.

Underlig avvisning

Vi finner det noe underlig at NKR avviser det som uaktuelt å mene noe om Visjon Norge. NKR har jo i flere sammenhenger kommet med uttalelser i offentligheten omkring ulike etiske spørsmål - og Visjon Norges virksomhet er på mange områder både etisk og teologisk problematisk, noe vi mener å ha dokumentert ganske grundig. Hermansen legger da heller ikke i sitt svarinnlegg skjul på at en del av medlemskirkene i NKR er enige i dette. TV-kanalen, og det er den vi snakker om – ikke menigheten Visjonskirken – er en ganske stor aktør i det kristne mediemarkedet. Den har også fungert som et «brohode» for den mest ekstreme utgaven av amerikansk herlighetsteologi. Dette bør da NKR kunne mene noe om, uten at det går på de økumeniske idealene løs!

I alle dialoger, uansett hvor konsensus-søkende de er, vil det være nødvendig å også diskutere noen avgrensninger.

—  Johannessen og Ødegaard

I alle dialoger, uansett hvor konsensus-søkende de er, vil det være nødvendig å også diskutere noen avgrensninger. Det faktum at kirker og kristne organisasjoner ikke uten videre kan melde seg inn i NKR, er jo en klar indikasjon på at det innad finnes noen teologiske «demarkasjonslinjer».

Forsvarer Trump

Det må ellers sies at vår utfordring til NKR ikke er blitt mindre aktuell etter stormingen av Capitol Hill i Washington 6. januar, siden predikanter tilknyttet Visjon Norge flittig og aggressivt har videreformidlet (og stadig videreformidler) alskens konspirasjonsteorier om «valgfusk» i sin iver etter å forsvare Donald Trump som «Guds utvalgte» president. Også i forkant av valget ble de heftigste såkalte profetier om «four more years» for den sittende presidenten formidlet og forsvart.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt