Verdidebatt

NKR er ikke en kontrollorganisasjon

VISJON NORGE: Norges Kristne Råd tar utfordringen på alvor, men kan likevel ikke ta avstand fra Visjon Norge.

Under overskriften «En utfordring til Norges Kristne Råd» skriver Oddbjørn Johannesen og Tor Martin Ødegaard i Vårt Land 8. januar at «Vi mener at Norges Kristne Råd, som organiserer store deler av norsk kirkeliv i et økumenisk fellesskap, bør se det som et særlig ansvar – ja, faktisk en plikt - å kritisere det uvesenet som Visjon Norge representerer. Vi forventer med andre ord en respons på dette åpne brevet.»

Dialog er vårt fremste virkemiddel

Norges Kristne Råd (NKR) er et økumenisk fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver. Dette er vår basis for samarbeidet.

Økumenisk samarbeid og samhandling innebærer ikke en anerkjennelse av hverandres teologi som «den rette lære».

—  Erhard Hermansen

Blant NKRs medlemmer er det teologiske læreforskjeller og ulike syn og tradisjoner. Økumenisk samarbeid og samhandling innebærer ikke en anerkjennelse av hverandres teologi som «den rette lære». Vi møtes i gjensidige respekt for hverandre som ulike kristne kirker og trossamfunn. I NKR sitt arbeid er dialogen vårt fremste virkemiddel. Som nettverk og fellesskap skjer denne dialogen i møtepunktene mellom de ulike kirkene der vi kan lytte til hverandre, stille spørsmål og søke en større forståelse.

NKR er ingen kontrollorganisasjon

TV Visjon Norge er ikke en del av NKR. Derfor har vi ikke en løpende dialog med dem. Og selv om flere av NKR sine medlemskirker er svært kritiske til Visjon Norge sin teologi og virkemidler, har vi som fellesskap ikke drøftet Visjon Norge. NKR er ingen kontrollorganisasjon som har et «særlig ansvar – ja, faktisk en plikt - å kritisere det uvesenet Visjon Norge representerer». Det er ikke slik et økumenisk råd arbeider.

Dersom vi finner det nødvendig å gå i rette med enkeltorganisasjoner, vil vi først innlede direkte samtaler med dem det gjelder og drøfte saken internt med våre medlemmer, før vi eventuelt velger å kommentere det offentlig. Vi tar utfordringen fra Johannesen og Ødegård på alvor, men kan ikke ta avstand fra Visjon Norge på bakgrunn av deres åpne brev.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt