Verdidebatt

En utfordring til Norges Kristne Råd

VISJON NORGE. Vi mener at Norges Kristne Råd bør se det som et særlig ansvar – ja, faktisk en plikt - å kritisere det uvesenet som Visjon Norge representerer.

TV Visjon Norge er Skandinavias største kristne fjernsynskanal, noe som bør påkalle den kristne offentlighetens interesse og oppmerksomhet. Mye av det som serveres på kanalen er svært kontroversielt – og vi utfordrer med dette Norges Kristne Råd til å uttale seg om dette.

Mange vil kanskje innvende: Kan ikke Jan Hanvold og TV Visjon Norge få holde på med sitt i fred? Folk følger vel programtilbudet frivillig – og vi har jo trosfrihet i dette landet? Jo, da - vi har både trosfrihet og ytringsfrihet. Likevel vil vi mene at denne virksomheten bør følges med et våkent og kritisk blikk - av flere grunner. La oss nevne noen av de viktigste punktvis.

Oddbjørn Johannessen og Tor Martin Ødegaard

Vulgær og aggressiv kampanjevirksomhet

1. Jan Hanvold er vel så mye forretningsmann som pastor. Han driver et lite businessimperium, der han – enkelt sagt - selv sitter ved alle sider av alle bord i virksomheten, noe som bl.a. ble avslørende dokumentert i NRK Brennpunkts «Pengepredikanten» i 2016.

2. TV Visjon Norges (og Jan Hanvolds) hovedinntekt er gaver fra såkalte «partnere», og kanalen driver en ganske vulgær og aggressiv kampanjevirksomhet for å verve slike i programmene sine – særlig i «Studio Direkte», som sendes på kveldstid hver dag. En stor del av dette programmet består av en kontinuerlig innsamlingsaksjon, der seerne (mange av dem ensomme og/eller eldre mennesker) loves guddommelige velsignelser og helbredelser som gjenytelse for gavene. Det er altså ikke snakk om tradisjonell kollekt.

«Gjerrige mennesker går til helvete»

3. Visjon Norge har et gjennomgående herlighetsteologisk fokus – og her finner vi det ideologiske grunnlaget for aktiviteten. Resonnementet er som følger: Bare den som «sår» (først og fremst penger), vil «høste» - både åndelige og materielle velsignelser. Det er en «lov» i Guds rike (beslektet med den såkalte «Law of attraction», som dyrkes i en del alternativreligiøse miljøer). Er du fattig, så skyldes det at du ikke har «sådd» nok (penger). Den som ikke «sår» nok, er gjerrig. Hanvold har på direktesendt TV uttalt at «gjerrige mennesker går til helvete». Og er du syk, kan det skyldes at du ikke tror sterkt nok. Sykdom kan m.a.o. være et tegn på manglende eller «feil» tro.

Hanvold har på direktesendt TV uttalt at «gjerrige mennesker går til helvete». Og er du syk, kan det skyldes at du ikke tror sterkt nok.

—  Johannesen og Ødegaard

4. Visjon Norge har også et ekstremkarismatisk fokus, noe som bl.a. vises ved hvilke utenlandske predikanter som er blitt invitert. Her skal vi nøye oss med å nevne noen av dem som har vært på besøk de siste årene (før pandemien satte en midlertidig stopp for utenlandsbesøk). De kan alle knyttes til den såkalte New Apostolic Reformation (NAR) – og titulerer seg dermed gjerne som «apostler» eller «profeter»: Rodney Howard-Browne, Guillermo Maldonado, Dionny Baez, Rich Vera. Felles for de nevnte predikantene er ellers at de i liten grad bruker Bibelen i sin forkynnelse (annet enn som en rekvisitt, eller i form av løsrevne skriftord som vris og vrenges etter formålet).

Jan Hanvold

De kanaliserer heller såkalte «kunnskapsord» eller «profetord», som de hevder å få eksklusivt og direkte fra Gud. Såkalt «dominion theology» - tanken om at Gud i de siste tider har utvalgt bestemte «apostler» til å ta åndelig herredømme over ulike geografiske områder – er dessuten framtredende hos flere av disse predikantene. Jan-Aage Torp, som nå har sitt eget «talk-show på TV Visjon Norge, er også sterkt influert av dette. I forlengelsen av en slik tanke (en slags «teokrati light») ser vi ofte en uttalt støtte til høyrenasjonalistisk politikk, til Donald Trump osv.

Problematiske demonutdrivelser

Vi må spørre oss hva konsekvensene kan være for mennesker som deltar på Visjon Norges møter, for eksempel når man har demonutdrivelser (som det har vært flere eksempler på). Hit kommer gjerne folk som lider av psykiske plager av en eller annen art, og som får forklart at det skyldes demoner. At slike seanser kringkastes på direktesendt TV, kan også være konfliktfylt i forhold til personvernet. Her blir mennesker som kan identifiseres, ganske ubeskyttet eksponert for «all verden» med sine private plager, traumer og livsnederlag.

Hit kommer gjerne folk som lider av psykiske plager av en eller annen art, og som får forklart at det skyldes demoner.

—  Johannessen og Ødegaard

I slike miljøer som Visjon Norge representerer, er det noen bibelord som brukes flittig for å bringe kritiske røster fra andre kristne til taushet – f.eks. Matt. 12, 31: «All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.» Kritikere står altså i fare for å sette seg utenfor Guds tilgivelse. Dette er en type religiøst maktspråk som sannsynligvis er effektiv medisin mot kritikk fra en del kristne.

Vulgær forkynnelse

Etter at koronapandemien gjorde det umulig å invitere utenlandske predikanter, har TV Visjon Norge funnet noen hjemlige erstattere. En av dem er pastor David Auke. Han skapte store overskrifter i pressen sist vår, etter at han i et direktesendt program 1. påskedag insinuerte at Ari Behns selvmord var Guds straff overfor kongehuset fordi kong Harald angivelig skulle ha «hyllet islam» og «propagandert homofili blant barn».

Nå i nyttårshelga var den samme Auke hovedtaler på tre møter som ble TV-overført fra Hallingskarvet Høyfjellshotell. Der fyrte han av flere kraftsalver mot kristne kritikere «som sitter og slærver og kritiserer på sine feite rumper med sine svære kjefter - med tunga full av gift!». Han forespeilet deretter kritikerne at det skulle «kommer en dag» der de måtte «stå til regnskap for djevelskapen». I tillegg til det uakseptable i å ikke godta kritikk, eksemplifiserer dette også en særdeles vulgær måte å forkynne på.

Jan Hanvold

Vi tar til slutt med et sitat i stil med dette fra Jan Hanvold (også fra nyttårshelga) – som dessuten uttrykker et forvrengt «evangelium»: «Det er bare tøffinger som blir frelst. Feiginger, de kommer ikke inn i himlenes rike. Hundene og de feige, de blir kasta ut. De går rett til helvete. Så det er ikke rom for feiginger.»

NKR har en plikt til å si ifra

Vi mener at Norges Kristne Råd, som organiserer store deler av norsk kirkeliv i et økumenisk fellesskap, bør se det som et særlig ansvar – ja, faktisk en plikt - å kritisere det uvesenet som Visjon Norge representerer. Vi forventer med andre ord en respons på dette åpne brevet.


VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt