Verdidebatt

Tillitsbygging i NLM

KONFLIKT. Rapporten fra Kontrollkomiteen i NLM er forbilledlig presis. Men hva hjelper det når hovedstyret viser manglende vilje til handling, og sliter med å innse at uroen handler om kultur og behandlingen av enkeltmennesker?

Den mye omtalte rapporten fra Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) kontrollkomite forelå før jul. Den avslører betydelige svakheter i møte med varslinger om problematiske forhold, varslingene har «vært gjenstand for manglende og tilfeldig behandling av hovedstyret», det har heller ikke vært «tilstrekkelig uavhengighet/avstand til generalsekretæren og administrasjonen.» Kontrollkomiteen kommer også med konkrete forbedringsforslag, blant annet foreslås det en funksjon i organisasjonen med særskilt ansvar for håndtering av varslingssaker.

Framstår umusikalsk

Responsen fra hovedstyrets leder i uttalelser og intervju gir først inntrykk av at man tar rapporten på alvor, man gir også en generell beklagelse. Samtidig viser hovedstyret liten vilje til å ta konsekvensen av kontrollkomiteens kritikk av det tette båndet mellom seg og administrasjonen. I stedet for selv å rette opp i dette, gir hovedstyret administrasjonen ansvar for å utarbeide forslag til rutiner for håndtering av varsling på generalsekretær. At styret velger å overlate opprydningsjobben til en administrasjon den allerede har for tette bånd til, framstår umusikalsk.

Hva gjør dette med varslerne?

Hovedstyrets beklagelse er også begrenset: «Ut fra den dokumentasjonen som foreligger i varslingssakene som hovedstyret har behandlet, ser ikke hovedstyret behovet for å gjennomføre en ny behandling av disse sakene». Dette er oppsiktsvekkende når vi vet at det har vært mangler og tilfeldigheter ved hovedstyrets behandling av varslinger mot den sentrale ledelse.

En ny, uhildet gjennomgang av mangelfullt behandlede saker ville vist at beklagelsen var mer enn tomme ord.

—  

Potensielt kan det da være kritikkverdige forhold i hovedadministrasjonens behandling, som hovedstyret nå ikke vil forholde seg til. Hva gjør dette med varslere som opplever at de har fått sine saker tilfeldig og mangelfullt behandlet? Eller ledere som ikke blir konfrontert med kritikkverdige varslede forhold og får fortsette som før? En ny, uhildet gjennomgang av mangelfullt behandlede saker ville vist at beklagelsen var mer enn tomme ord. Og det kunne gitt NLM nødvendig læring til å handle etisk forsvarlig i fremtidige saker.

Inntrykket av at hovedstyret ikke helt greier å forholde seg til alvoret i rapporten, forsterkes i uttalelser der fokuset rettes mot alt som er bra, mens kritikken fra kontrollkomiteen nedtones. Som Vårt Lands religionsredaktør Elise Kruse påpeker i en kommentar, er det også viktig å ta innover seg det NLM-rapporten ikke sier. Mediestormen i Dagen og Vårt Land denne høsten handlet etter vår oppfatning om noe langt mer enn struktur. Den handlet også om kultur. Hvordan har medarbeidere faktisk opplevd å bli møtt av sine ledere?

Vi frykter at hovedstyret høyner konfliktnivået

Kontrollkomiteens rapport er et konstruktivt bidrag. Men i sin omgang med rapporten frykter vi at hovedstyret høyner konfliktnivået. NLM er en av Norges store demokratiske organisasjoner, og slik hovedstyret nå beskytter toppledere, kan ikke bli forbigått i stillhet.

Vi forventer at hovedstyret nå tar et langt større ansvar i denne saken

—  

Det tilhører kontrollkomiteens mandat å se til at hovedstyret også i fortsettelsen følger opp de anbefalinger det nå har fått. Det bør ikke hovedstyret ta lett på. Vi forventer at hovedstyret nå tar et langt større ansvar i denne saken, utviser godt lederskap og handlekraft, forholder seg åpent og selvransakende til kritikken, legger til rette for dialog og debatt, og ikke minst rydder opp. Bare slik kan hovedstyret bidra til å rette opp i urett og løse tillitskrisen i NLM.

Bjarte Tidemann-Andersen, Helen Sinnes Andersen, Inge Aukan, Marie Aukan, Trond Bjørsvik, Anders Dalane, Magne Gillebo, Bjarte Gjone, Sigurd Grindheim, Bjarte Gudmestad, Torhild Hansen, Trond Hansen, Aud Hoaas, Svein Hyldmo, Tove Stang Karlsen, Sveinung Kjosavik, Bjarne Kvam, Rolf Lavik, Jørn Lemvik, Thomas Johannes Lollike, Petter Mjølhus, Andreas Myklebust, Hanna Nilsen, Kai Nordhagen, Sidsel Høland Olausson, Gerd Solbakken, Einar Ståle Steinshamn, Inger Melbø Strangstad, Ellen Sørlien, Bjørg Aambø Østby, Jon Østby, Marianne Østby, Kjell Østby, Juel Østereng, Reidun Åsland.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt