Verdidebatt

Evnene til kvinner og menn

KJØNN. Selv om NLM praktiserer såkalt «tjenestedeling», vil vi ikke snakke om at Gud har gitt kjønnene ulike «evner».

I flere artikler denne høsten har Vårt Land definert NLMs syn på tjenestedeling slik: «Det innebærer en teologisk forståelse av at menn og kvinner tillegges ulike oppgaver i menigheten fordi de har fått forskjellige evner av Gud» (f.eks i VL 8/12). Vi mener denne formuleringen kan misoppfattes. Det er viktig for oss at det ikke skapes et inntrykk av at vi mener at kvinner er mindre egnet for eksempel til å være ledere.

Begrunnet i bibeltekster

Vår begrunnelse for å skille mellom menn og kvinners tjeneste er begrunnet i ulike bibeltekster. Blant disse er 1. Kor 11,3-5; 1. Kor 14,33-35; 1 Tim 2,9-13. Vi vektlegger også at flere tekster tydelig forutsetter at tjenesten som øverste menighetsleder skal ivaretas av menn. Vi forstår disse tekstene slik at de fortsatt er gyldige for en kristen kirke.

Men ingen av disse tekstene forklarer inngående hvorfor det skal være forskjell på menn og kvinners tjeneste i en kristen kirke. Derfor ønsker vi også å være tilbakeholdne med å lansere teorier om hva som eventuelt kan være Guds begrunnelse for å gi kvinner og menn noe ulike oppgaver. Vi vil nøye oss med å fastholde at Gud har skapt ulike kjønn og at dette får en viss betydning for organiseringen av kristent menighetsarbeid.

Mange kvinnelige ledere i NLM

I NLM har kvinner til alle tider hatt en sentral rolle. Vi har sendt ut kvinner på våre misjonsfelt i mer enn hundre år. Mange av disse har stått i lederoppgaver. I Norge har vi hatt kvinnelige forkynnere. I en årrekke har kvinner også hatt sentrale oppgaver ved NLMs institusjoner. Mange kvinner er rektorer ved våre skoler og ledere i våre barnehager. Det er viktig å få frem at vi ikke mener at kvinners evner gjør de mindre egnet til å fylle denne typen oppgaver.

Når vi snakker om forskjellene på kjønnene, tror vi det er uheldig å snakke om at ulike «evner» da det lett kan forstås dithen at vi rangerer kjønnene.

—  Kåre Johan Lid

Så tror vi at kvinner og menn er ulike. Vi tror det ofte viser seg at kvinner og menn er komplementære – og utfyller hverandre både i hjem, i menighet, i sosiale fellesskap og på en arbeidsplass. Men når vi snakker om forskjellene på kjønnene, tror vi det er uheldig å snakke om at ulike «evner» da det lett kan forstås dithen at vi rangerer kjønnene. Tvert imot ønsker vi å løfte frem likeverdet mellom kjønnene i samsvar med for eksempel ordene i Gal 3,28, «her er ikke mann og kvinne».

Skapt forskjellige

I dokumentet «Sammen i tjeneste» presenteres NLMs teologiske veiledning for «kvinner og menns oppgaver, roller og funksjoner i den kristne forsamling». Dokumentet kommenterer ikke et eneste sted at kvinner og menn har ulike evner. Dessuten advares det imot en overdreven vektlegging av kjønnsforskjellene. Vi siterer:

«Etter vår vurdering taler Bibelen tydelig om at Gud har skapt menn og kvinner forskjellige – for at vi skal utfylle hverandre. Men forskjellene kan overdrives. Det er dessverre ingen tvil om at menn ofte har benyttet forskjellene til å trykke kvinner ned. En rigid kjønnsrolletenkning har av og til blitt presentert som en konsekvens av Bibelens veiledning – uten god begrunnelse».

Det er på denne bakgrunn at vi avstår fra å snakke om at Gud har gitt kvinner og menn ulike evner. Vi tror det er klokere å nøye seg med å påpeke at kjønnene er skapt forskjellige.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt