Religion

Normisjons-leder blir NLM-pastor

JOBBSKIFTE: Normisjons assisterende generalsekretær blir ny pastor i Misjonssalen i Oslo, og går med det over til Norsk Luthersk Misjonssamband. – Lojaliteten går ikke lengre til organisasjonen, men til saken, mener kirkehistoriker.

– Å være pastor er noe jeg har tenkt på i mange år. Jeg opplevde at timingen for et jobbskifte var god nå, og setter stor pris på å få denne tilliten. Jeg gleder meg til å sette i gang og bli kjent med menigheten, sier Ole Martin Rudstaden, assisterende generalsekretær i Normisjon.

1. januar 2021 skifter han både beite og misjonsorganisasjon når han starter som pastor i Misjonssalen i Oslo, også kjent som den største forsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband i hovedstaden.

Å bli NLM-pastor innebærer ikke et konfesjonsmessig byks for Rudstaden. Begge organisasjoner står på samme evangelisk-lutherske grunn og har et felles trosgrunnlag i den augsburgske bekjennelsen.

Selv påpeker Rudstaden at det kan være noen kulturforskjeller mellom NLM og Normisjon. Dessuten har de ulik struktur. Rent teologisk er det også noen forskjeller, for eksempel har NLM et mer restriktivt syn på hvilke tjenester kvinner kan ha i en menighet.

Men forskjellene innebærer ikke spørsmål som omhandler frelse, påpeker Rudstaden.

– Formålet til organisasjonen er til forveksling likt Normisjon.

Selv gjør han derfor ikke noe nummer et av organisasjonsskiftet.

Individuell kultur

Heller ikke der det gjøres langt større sprang i det kirkelige landskapet, vekker det særlig oppmerksomhet i dag.

Da Bjørn Bjørnø i slutten av oktober ble valgt som ny generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn, var det uten baptistbakgrunn.

I stedet har han vært pastor i fem pinsemenigheter, samt generalsekretær i Pinsemisjonen i flere år. Valget av Bjørnø var nesten enstemmig under landsmøtet, skrev KPK.

Å bevege seg mellom kristne organisasjoner og kirkesamfunn er en trend som startet så smått på 70-tallet, men særlig de siste 5-10 årene har utviklingen gått fortere, mener Ingunn Folkestad Breistein, professor i kirkehistorie og rektor på Ansgar Høyskole.

Årsaken er blitt påpekt av flere tidligere:

– Vi får en stadig mer individuell kultur hvor man lettere kan bevege seg mellom ulike organisasjoner, enten det er av teologiske eller praktiske grunner, sier hun.

---

Ole Martin Rudstaden

  • Ole Martin Rudstaden starter som pastor i Misjonssalen Oslo 1. januar 2021. Det er den største forsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband i hovedstaden.
  • Han kommer fra stillingen som assisterende generalsekretær i Normisjon hvor han også en periode har fungert som generalsekretær.
  • Rudstaden har tidligere jobbet som medie- og markedssjef og skoleutvikler i Normisjon.
  • Han har også hatt forskjellige jobber i Acta - Barn og unge i Normisjon, blant annet som faglig leder og Acta-leder i region Østfold.
  • Kilde: NLM.

---

Lojalitet til Gud

Uavhengig om man tilhører lavkirkeligheten eller frikirkeligheten, vil man i dag tenke at lojaliteten først og fremst er til Gud, påpeker Breistein.

– Man vil være i en tjeneste for ham. Da blir organisasjonstilhørighet underordnet og man får en mindre sterk konfesjonell bevissthet, sier hun.

En stadig større individualisering setter også sitt preg på politikken.

– Vi ser at personer med sentrale stillinger i et parti går over til sentrale stillinger i et annet parti , sier hun.

I første halvdel av 1900-tallet og fram til 60-tallet var det sjeldent at lutherske organisasjoner hentet impulser frikirkene, noe som skyldtes en sterk luthersk bevissthet, påpeker kirkehistorikeren.

– Nå ser vi nye allianser til og med mellom pinsevenner og katolikker. I bunn ligger en tanke som alltid har vært til stede i vekkelseskristendommen: Man er først og fremst opptatt av enheten blant Guds folk, sier hun.

– Kvinner kan ha samme tjenester som menn

Selv om Normisjon og NLM står hverandre nært, er det altså noen påfallende forskjeller. Mens NLM er kjent for å være noe mer kritiske til Den norske kirke – ikke minst i spørsmålet om homofili, har Normisjon tradisjonelt vært mer kirkevennlige.

Og der Normisjon har hatt en kvinnelig generalsekretær, fastholder NLM tjenestedelingsprinsippet. Det innebærer en teologisk forståelse av at menn og kvinner tillegges ulike oppgaver i menigheten fordi de har fått forskjellige evner av Gud. Dermed utelukkes kvinner fra en rekke sentrale stillinger og verv i organisasjonen.

– Hvor stiller du deg i tjenestedelingsspørsmålet, Ole Martin Rudstaden?

– Jeg har respekt for NLMs syn i denne saken. Selv står jeg imidlertid for det samme som jeg alltid har stått for, nemlig at kvinner kan ha de samme tjenester som menn. Jeg har jobbet tett med Anne Birgitta (Normisjons tidligere generalsekretær, journ. anm.), og har den aller høyeste respekt for henne og måten hun har utøvd sin tjeneste på, sier han.

Den påtroppende NLM-pastoren understreker at det er andre sider ved tjenesten han heller kommer til å konsentrere seg om.

– Å nå nye med evangeliet og gjøre disipler er formålet med tjenesten, sier han.


Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion