Verdidebatt

Sosial kontroll kan ikke gå under radaren

Barn skal ikke fratas grunnleggende rettigheter i Guds navn.

Mari Trommald

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

NRK Brennpunkt har nylig vist dokumentarserien «Guds utvalde» som blant annet tar for seg barns oppvekst i lukkede trossamfunn. Serien beskriver hvordan barn i strenge kristne miljøer utsettes for alvorlig negativ sosial kontroll. Bufdir har vært bekymret for brudd på barns rettigheter i enkelte lukkede trossamfunn og sendt bekymringsmelding til det lokale barnevernet.

Flere henvendelser

Bufdir koordinerer kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Kompetanseteamet har det siste året fått et økt antall henvendelser fra hjelpeapparatet om barn og unge i lukkede kristne trossamfunn. Barneverntjenestene og skoleansatte forteller om fysisk og psykisk vold, barn og unge som ikke får lov til å delta i undervisning etter læreplanen, være med på fritidsaktiviteter, ha venner utenfor menigheten, høre på musikk, leve ut sin legning, og som lever med sterk angst for dommedag og Guds vrede.

Negativ sosial kontroll kan defineres som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Denne typen kontroll bryter med den enkeltes rettigheter etter norsk lov. Vi har lenge snakket om negativ sosial kontroll knyttet til enkelte muslimske miljø, men må også ha en større bevissthet om at alvorlig sosial kontroll også forekommer i enkelte kristne miljøer. I noen lukkede, kristne trossamfunn fratas barn og ungdommer muligheten til å ta egne frie valg av kjæreste, venner, livsstil, utseende, seksualitet, tro, og utdannelse. Mistilliten til storsamfunnet og frykten for konsekvensene ved normbrudd fungerer som selvforsterkende kontrollmekanismer.

LES OGSÅ: Rektor ved Ørsnes privatskole: «Hvis NRK-dokumentaren stemte, ville vi lagt ned skolen umiddelbart»

Usynlige for hjelpeapparatet

Kontrollen i lukkede trossamfunn kan bli sterk, fordi barna der ofte kun har kontakt med andre medlemmer av trossamfunnet. På den måten blir disse barna fullstendig isolert fra omverdenen. Da er veien til det offentlige hjelpeapparatet lang. Ofte aksepterer lokalsamfunnet at menighetens medlemmer holder på med sine ting slik de alltid har gjort, uten å blande seg inn. På overflaten kan det hele virke uproblematisk. Barn blir usynlige for hjelpeapparatet fordi de er tilsynelatende velfungerende, og fordi alle kontaktpunkter som skole, lærere, familie og venner er en del av den samme lukkede sirkelen. Barn i lukkede trossamfunn har ikke noe fristed, og de mangler kanalene som gir dem mulighet til å melde fra.

Vi må åpne øynene

Grunnloven og FNs barnekonvensjon gir barn rett til vern om sin personlige integritet. Det innebærer at alle barn har rett til beskyttelse mot alvorlige krenkelser som vold og mishandling, og til vern mot unødvendig innblanding i sitt privatliv. Barn har også en selvstendig rett til tanke- og religionsfrihet og rett til å bli hørt. Alvorlig negativ sosial kontroll i lukkede trossamfunn kan ikke lenger gå under radaren. Framover er vi nødt til å rette mer offentlig oppmerksomhet mot brudd på barns rettigheter i disse miljøene. Skoleansatte, saksbehandlere i barneverntjenestene, helsetjenestene, tilsynsmyndigheter og vi andre må se disse barna og våge å stille spørsmål. Vårt mål må være at alle barn skal få sine rettigheter oppfylt og den hjelpen de trenger.

LES MER:

Bufdir åpnet tilsyn med Guds Menighet-skolene, men besøkte dem aldri: – Det holder ikke

Barnevernet ønsker oppklaringer etter NRK-dokumentar

Ivan Lykkegård-Holmen brøt ut av trossamfunnet: – Slik er livet i Guds Menighet

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt