Verdidebatt

Kirken må snakke ærlig om sex

Bibelens holdning til sex og samliv kan bidra til en usunn skamkultur. Derfor kan jeg ikke bare lene meg på dem som har fulgt bibelens ord og fått det til å fungere. Jeg må være ærlig.

Gisle Sørhus

Sokneprest i Sveio

For en måneds tid siden var jeg med å starte en debatt om sex og samliv. Utgangspunktet mitt i debatten er at jeg ønsker å være ærlig og forkynne relevant. Som kirke bør vi derfor snakke om sex på en måte som folk kan kjenne seg igjen i. Vi må lytte til folks erfaringer, kunne snakke åpent om dem og la oss utfordre. Både av de som har gode erfaringer av tilfeldig sex, de som har sett verdien i at de giftet seg før de flyttet sammen, de som har vonde erfaringer av sex i utrygge rammer og tilsvarende annet.

Bibelen bidrar til skam

Jeg kan ikke kun høre på de som har fulgt bibelens ord og fått det til å fungere. At sex bare skal leves ut innenfor ekteskapet, er et syn som er helt fjernt for de aller fleste i Norge. Under 10 prosent venter med å bo sammen til de gifter seg. Undersøkelser viser også at kristne har like mye sex før de gifter seg som andre, de bare debuterer tre år senere. Bibelens syn gir ingen veiledning til et godt sex- og samliv utenfor ekteskapet og dermed ingen veiledning til de aller fleste unge mennesker.

Det jeg derimot opplever er at bibelens syn kan bidra til en skamkultur knyttet til sex og samliv og det presser folk til å gifte seg for tidlig. Å holde fast i bibelens syn har liten positiv effekt hvis målet er å unngå sex utenfor ekteskapet. Det kan få folk til å vente med debuten, men det gir en del negative effekter. Mine møter med folk som sliter med skam knyttet til sitt sex- og samliv gjør det betimelig å spørre om dette er den beste måten for oss som kirke å tilnærme oss temaet.

LES OGSÅ: Samlivspanelet: «Det er som om Gud ødelegger ekteskapet mitt»

Sunn og usunn skam

I kristne miljøer finnes det mange som sliter med skam knyttet til sex og samliv. De som giftet seg ungt og nå er skilt, de som har sex og føler det er feil, de som bor sammen i skjul, de som skammer seg over egen seksualitet selv om de er gift, osv.

Skam er en følelse som kommer av at vi bryter verdier. Skam er i utgangspunktet sunt siden det beskytter verdier og er viktig som et samfunnslim. Men det må være en sunn skam. Den må ha som mål å beskytte en viktig verdi. Idet skamkulturen ikke lenger beskytter en viktig verdi eller den bryter en annen verdi som er viktigere, så er den ikke lenger sunn. Jeg tror ikke bibelens ord har kommet til oss for at vi skal føle på en usunn skam. Jesus møte med de som skammer seg er å vise dem anerkjennelse og verdi.

To viktige verdier i bibelen

Seksualmoral er verdier. Brudd på det utløser skam. Skam trenger aksept og anerkjennelse. Ikke tilgivelse som mange mener er måten brudd på seksualmoralen skal møtes med. Tilgivelse i møte med skam kan faktisk ha den motsatte effekten: mer skam. Det er uansett provoserende å møtes med tilgivelse hvis man mener man ikke har gjort noe galt. De som skammer seg må altså møtes med anerkjennelse og aksept. I møte med de som skammer seg over brudd på sex og samlivsmoral må vi derfor anerkjenne menneskers seksualitet, behov og ønsker for å bo sammen. I den prosessen har det blitt naturlig for meg å spørre «hvilken verdi er det som brytes når man ikke venter til ekteskapet og hvorfor er den så viktig?»

Verdien som brytes er at man ikke skal ha sex/samliv før ekteskapet. Men hvorfor dette er viktig er det vanskeligere å svare på. Tar man det samme spørsmålet om grådighet så er svaret at jeg kan stoppe andres nød ved å dele. Men blir noen såret hvis vi har sex utenom ekteskapet? Her er svaret ikke et like tydelig ja. Koblingen mellom sex og graviditet har blitt mindre med prevensjon, og samfunnet gir foreldre plikter og rammer ovenfor barn også uavhengig av ekteskap.

LES OGSÅ: Mener sex før ekteskap er et syn som er vanlig i Dnk og blant TF-studenter

Ny seksualmoral

Den opprinnelige begrunnelsen for bibelens ord om at sex hører til ekteskapet har derfor blitt uttynnet. Siden brudd på seksuamloral fører til skam, og her en dårlig begrunnet/usunn skam, så kan seksualmoralen stå i veien for verdien «god livsmestring.» Det er lite som taler for viktigheten at førstnevnte verdi er viktigere enn den andre. Jeg lander da på at å hjelpe folk til god livsmestring går foran bibelens forståelse av hor og at kirkens forståelse av seksuell umoral må nydefineres.

Sex er sårbart og det finnes vonde seksuelle erfaringer. For å unngå usunn skam når vi prater om seksualmoral så må vi passe på å skille mellom «rett og galt» og «godt og vondt.» Når vi snakker om å beskytte mine egen og andres sårbarhet snakker vi om godt og vondt. Når vi viser manglende respekt og tråkker over andres grenser snakker vi om rett og galt.

Ansvarlig sex

Sex er sårbart fordi det handler om nakenhet, intimgrenser, anerkjennelse, samspill, følelser, prestasjonspress, graviditet, seksuelt overførbare sykdommer og ofte en uuttalt seksualmoral. Når vi innleder forhold til andre så har vi derfor et ansvar for å behandle hverandres sårbarhet med respekt og ikke tråkke over hverandres grenser. Det er mitt ansvar hvis den andre blir såret. Det er derfor mitt ansvar å søke trygge rammer for mitt sex- og samliv.

Hva de rammene er må jeg selv finne ut av. For noen skjer det innenfor ekteskapet, for andre ikke. Samliv er også sårbart men her er det mange flere ting som slår inn. Økonomi, hjem, utfordringen med å få samlivet til å fungere, osv. Det er helt klart at det er en stor forskjell rundt alvorsgraden av å flytte sammen som 19-åringer for å spare penger på hybel, i forhold til å gifte seg som 19-åring. Ekteskapet er en mer bindende ramme for et forhold enn samboerskap og et brudd er et større brudd. Derfor sier jeg til unge mennesker som ennå ikke har utviklet et voksent og modent forhold «vent med å gifte dere, flytt heller sammen.» Det er noe annet når det er barn i bildet eller man vet at man ønsker et livslangt forhold.

LES OGSÅ: Sofie Braut: Om Bibelen er irrelevant for sex og samliv, endar vi med konturlause «kristne verdiar»

Åpen samtale i kirken

Alt dette må vi som kirke prate om. Utfordringer knyttet til overgrep, seksuell trakassering og vonde erfaringer knyttet til seksualitet og samliv blir ikke besvart ved å si «all sex er god sex.» De blir heller ikke besvart ved å si ekteskapet er den beste rammen. De jobbes kun med når vi er ærlige og snakker åpent om dem. Som kirke må vi derfor på banen og snakke om disse temaene og gi veiledning, uavhengig av hva vi mener om sex og samliv før ekteskapet.

LES MER OM SEX OG SAMLIV:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt