Verdidebatt

Stem bibelsk!

Selv om amerikansk lov forbyr kirker å støtte eller motarbeide politiske kandidater, har kristne ledere funnet smutthull som gjør mulig det likevel.

Hanne Amanda Trangerud

Religionsviter og PhD-stipendiat, UiO

Amerikansk lov forbyr kirker å støtte eller motarbeide politiske kandidater, samt å samle inn penger til politiske kampanjer. Konservative kristne advokatforeninger og interesseorganisasjoner har imidlertid utarbeidet tips og retningslinjer for hvordan loven kan omgås i de tilfeller der en pastor ønsker å «lære opp» kirkens medlemmer i forbindelse med politiske valg.

En «bibelsk stemme»

Millioner av kristne amerikanere er ikke registrert for å avgi stemme. Dette kan kirken gjøre noe med, for eksempel ved å sette opp en registreringsstand i kirken eller sende ut invitasjoner. Hos BiblicalVoter.com kan man bestille egne sett med registreringsutstyr for å hjelpe dem som vil «stemme bibelsk». Registreringen må nemlig være politisk nøytral, men det er mulig å rekruttere ønskede velgere på andre måter.

I stedet for en oppfordring om å stemme etter egen samvittighet, blir kristne velgere anmodet om å «stemme bibelsk». Disse ordene er partipolitisk nøytrale, men blir knyttet til innhold som gir tydelige føringer for hvem det bør stemmes på.

Selv om kirken ikke kan gi eksplisitt støtte til kandidater, står den fritt til å tale om samfunnspolitiske saker. Ved å knytte utvalgte saker og synspunkter til bibeltekster og deretter oppfordre de troende til å overveie i bønn hvorvidt de vil stemme i tråd med «Guds vilje» eller ei, er det mulig å styre store velgergrupper i en bestemt retning uten å bryte loven.

Hør Vårt Lands podkast om valget i USA: «God Bless America»

Slagkraftig og farlig

I tillegg kan kirken dele ut nøytralt valgmateriale, som velgerguider og såkalte «scorecards». Hvis kirken selv ikke har anledning til å lage eget materiale, finnes en rekke ressurser lett tilgjengelig på internett – både for nasjonale valg og delstatsvalg. Informasjonen hevdes å være partipolitisk nøytral, men får tydelig frem hvilke standpunkt som er «bibelske» og hvorvidt de ulike kandidatene tidligere har stemt i samsvar med disse. I tillegg brukes gjerne sitater fra partiprogrammene for å vise hva de mener om de aktuelle sakene.

Ved å gjøre prosessen flerleddet på denne måten, kan amerikanske kirker engasjere seg politisk uten å miste sitt skattefritak. I tillegg medfører strategien et sterkt presselement: Når visse saker og synspunkter defineres som «bibelske» og som «Guds vilje», kan det være vanskelig for troende å stemme annerledes. Som politisk virkemiddel er religion både slagkraftig og farlig, ettersom det lett kan spilles på dårlig samvittighet, tillit og frykt.

LES OGSÅ: Norsk-amerikanske Janne Myrdal: «Din kristne tro betyr noe når du stemmer»

«Pray and obey!»

Enkelte konservative kristne ledere har også tatt i bruk et annet pressmiddel: For å hindre hjemmesitting grunnet latskap, usikkerhet eller mangel på gode kandidater, beskriver de valgdeltakelsen som en plikt overfor Gud. Det er de kristnes plikt til å velge den kandidaten som gjør de rette sakene (altså å «stemme bibelsk»); kun på den måten kan de ivareta det forvalteransvar Gud har gitt dem over nasjonen.

Selv om det ikke reklameres for bestemte kandidater, er det tydelig hvem som menes. Selv om de troende oppfordres til å be over saken og følge sin samvittighet, er det tydelig hva de må gjøre. Som det heter i en reklamefilm for «bibelske valgressurser»: Pray and obey!

Hvilke saker og syn som fremheves som «bibelske» varierer, men inkluderer som regel abortmotstand, tradisjonelle ekteskap, støtte til Israel og kristne uttrykk i det offentlige rom (ofte bare kalt «religionsfrihet»). Det meste kan forsvares «bibelsk», selv våpenbruk og muren mot Mexico. Sakene peker tydelig i samme retning – og forhold Bibelen sier mer om, slik som plikten til å hjelpe de fattige, blir utelatt til fordel for en politikk som til syvende og sist ivaretar de rike og privilegerte.

LES OGSÅ: Mark Galli: «Det er på tide at evangelikale kristne holder kjeft en liten stund»

Abortmotstandere

En annen måte å omgå loven på er å skille mellom hva man gjør som representant for kirken, og hva man gjør som privatperson. Slik kan pastorer og andre ledere gi sin støtte til kandidater utenfor kirken – og formidle det til andre troende ved å posere på bilder med kandidaten. I tillegg står kirkemedlemmer fritt til å danne egne aksjonskomiteer som kan gi økonomisk støtte til kandidater og politiske initiativer.

Atter andre, slik som interesseorganisasjonen Faith & Freedom Coalition (ledet av Ralph Reed), jobber målrettet mot katolske og evangelikale abortmotstandere for å registrere dem og få dem til å stemme. Målet er fem millioner nye velgere før høstens avstemming – og gjenvalg for den sittende presidenten.

LES MER:

Une Brattberg: «Med nye debattregler framsto Trump mye bedre enn sist. Men han sløste bort en gylden mulighet»

«Katolikker på vippen kan avgjøre»

«Historien er full av statsledere som lyver om sin helse»

Guvernør ut mot Trump: – Dette må ta slutt

---

Fakta:

---

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt