Verdidebatt

Spørrebanken 24. august

Hvem satt lengst som partileder – Valgerd Svarstad Haugland eller Trine Skei Grande?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt