Verdidebatt

KrF gjør en stor feilvurdering

Min erfaring som pappa, som arbeidsgiver og som tidligere leder for Pappagruppen i KrF, er at det ikke er god likestillingspolitikk å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen.

Kjetil Hustoft

Leder i Time KrF, og tidligere leder av pappagruppen i KrF

Leder av Kristelig Folkepartis oppvekstutvalg, Ida Lindtveit Røse, har i NRK Dagsrevyen og Vårt Land sagt at «fødselspermisjonen blir opplevd av mange familier som forhåndsbestemt og gir for lite frihet.»

Dagens lovgiving gir foreldre 16 uker de kan dele hvordan de vil, mens mor og far til barnet har en kvote på 15 uker hver. Min erfaring som far med uttak av kontantstøtte på 1990-tallet, som skilt pappa, som arbeidsgiver overfor leger i spesialisering i sykehus, og som tidligere leder for Pappagruppen i Kristelig Folkeparti, oppnevnt av Sentralstyret i KrF (2004–2005), er at likestillingen ikke er kommet langt nok ennå – ei heller for pappaer.

Fleksibel sjef gir god arbeidstaker

Pappagruppen i KrF sa i 2005 blant annet: De første årene er viktige for tilknytning barn- foreldre/også pappa. Pappa får omsorgserfaring og får tro på egen rolle som mann - det vil si ny mannsrolle som pappa og omsorgsperson. Dette kan gi gode ringvirkninger seinere i livet. Pappa kan seinere i livet fortelle til barna: «da jeg var hjemme med deg som liten, da gjorde vi sånn.»

Det må bli vanlig for arbeidstaker at det ikke bare er mamma som tar hensyn til familien, men at pappa gjør det også, og at sjefen gjør det samme. Pappa bør ha mulighet til å gå tidligere hjem fra jobben, ta fri en dag av og til (pappadag), eller kunne fordele permisjonstimene som dager eller uker etter hverandre. Dette bør alt i alt være opp til familien selv å avgjøre.

En lykkelig pappa med en fleksibel sjef, gir både en god arbeidstaker og en god omsorgsperson. Dette gir bedrifter som har omsorgsperspektiv for sine ansatte.

LES OGSÅ: KrF-utvalg vil la foreldre overføre sykedager til besteforeldre

Foreslo Nasjonal Pappadag

Vi gjorde i 2005 en ikkevitenskapelig spørrerunde hos ti flerkulturelle pappaer og spurt hvordan de ville ha pappapermisjonsordningen hvis de kunne de velge. Ti av ti vil heller velge 375 fleksible pappatimer over tre år enn å måtte ta alle ukene innen barnets første leveår.

Pappagruppen i KrF foreslo også en Nasjonal Pappadag. På konferanser kunne man for eksempel hatt et verdifokus, med utgangspunkt i hvilke verdier det gir å være pappa sammen med barna/familien, våre holdninger til papparollen og familielivet. Videre viktige fokus kunne være fakta om gjeldende lover, regler og rettigheter, relevante resultater fra manns-/pappaforskning, foredrag om vektlegging og nødvendigheten av den maskuline kontakten for barna, at menn og kvinner utfyller hverandre, samt reell likestilling. Ikke minst ville fokus også være på tidsklemma for pappaer og den skilte pappaen. Alle disse momentene har gyldighet også i dag.

Familier i oppløsning

Som skilt pappa og legespesialist i psykiatri har jeg noe erfaring med konflikter som oppstår når samboere eller foreldre skiller seg. Jeg vil tro det er mye lettere for en pappa å se hva som er barnets beste når man selv har hatt pappapermisjon og har en god relasjon med sine barn. Oftest fremstilles det at «mor har omsorgsevne – og far tenker bare på økonomi og seg selv». Jeg har ofte sett at far i mange sammenhenger er en veldig god omsorgsperson, og det er ikke gitt i rettstvister at mor skal ha en fremtidig hovedomsorg, gitt at ikke foreldre blir enige om en 50/50 løsning.

LES OGSÅ: KrF vedtok å kutte fedrekvoten til ti uker på sitt landsmøte i 2019

Er dette god familiepolitikk?

Jeg tror KrFs oppvekstutvalg gjør en stor feilvurdering med å fokusere på «frihet til å velge» for foreldreparet framfor at far må ta ut minst sine 15 uker obligatorisk pappapermisjon. Det er riktig at KrF fokuserer på valgfrihet med hensyn til kontantstøtte og barnehage. Men min erfaring er at fordi barnehager ikke har fortløpende opptak av småbarn – slik det var på 1990-tallet, men kun ett opptak per år om høsten, er det oftest mor som tar ulønnet permisjon. Det er i alle fall det jeg ser der jeg jobber.

Jeg har så langt ikke møtt én mann som ber om ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet inntil barnehagestart. Det er også etter min vurdering ikke god likestillingspolitikk å la mor ta det meste av fødselspermisjonen av de 16 ukene foreldrene selv kan styre. Da vil man heller ikke oppnå at arbeidsgiver for menn lærer seg at pappaer tar ansvar og tar både sin kvote og litt til.

Det man heller kan satse på i Kristelig Folkeparti og i Barne- og familiedepartementet er å gi tilskudd til at det opprettes pappagrupper i tilknytning til helsesykepleiere i kommunen, helst driftet av pappaer for nybakte pappaer.

LES MER:

Torgeir (27) satt i karantene da sønnen ble født: «Føler jeg har gått glipp av noe essensielt»

Civita-rådgiver om korona: «Mange opplever i disse dager at mor, far og søsken kommer nærmere»

Rådvill mamma: – Det er vanskelig å få guttene hit i helgene, og jeg forstår ikke hvorfor

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt