Verdidebatt

Norge må gi funksjonshemmede menneskerettigheter

Stortinget har flere ganger nektet å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i norsk lov. Derfor er det mye lettere å diskriminere enn det burde være.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Geir Lippestad

Leder i Partiet Sentrum

Funksjonshemmede er den mest diskriminerte gruppen i Norge i dag. I over 30 år har man forsøkt å styrke likestillingen – men forgjeves. Partiet Sentrum vil lære av de som har gått foran i likestillingskampen og lage politikk som er til for alle – uavhengig av funksjonsevne.

Stortinget nekter å ta inn FN-konvensjon i norsk lov

I Partiet Sentrum bygger vi all politikk på FNs bærekraftsmål og menneskerettigheter. Da er det selvsagt for oss at disse også skal gjelde mennesker med nedsatt funksjonsevne. FN har laget en konvensjon som viser hvordan menneskerettighetene skal oppfylles – også for funksjonshemmede. Denne funksjonshemmedekonvensjonen (CRPD) er undertegnet av Norge, men dessverre har Stortinget flere ganger nektet å ta den inn i norsk lov. Det betyr at det er mye lettere å diskriminere enn det burde være. Om man mener alvor med funksjonshemmedes likestilling, mener vi at grunnleggende menneskerettigheter er et naturlig sted å begynne.

Alt for mange møter barrierer i utdanning, arbeidsliv og fritid som hindrer likeverdig deltakelse. Dette viser også forskningen. En undersøkelse fra Fafo viser at nordmenn oppfatter funksjonshemmede som snille, men litt dumme. Over 100.000 mennesker ønsker seg en jobb, men får det ikke. Dette er en sløsing av ressurser vi som samfunn ikke kan holde oss med. Like viktig er det en grov urett mot hver enkelt av disse menneskene.

LES OGSÅ: Gagan Chhabra: «En funksjonshemning er kun et fall på ski unna. Bør vi ikke da bygge et Norge hvor alle kan delta?

Altfor mange får uføretrygd i 18-årsgave

80 prosent av norske grunnskoler er ikke universelt utformet. Dette gjør at altfor mange barn blir segregert og får ikke den opplæringen de burde få. Dette er diskriminering som forplanter seg videre gjennom oppveksten. I stedet for en mulighet til utdannelse og yrkesliv, får altfor mange uføretrygd i 18-årsgave. Dersom du blir inkludert i utdanninger, blir sjansen for at du senere blir inkludert i arbeidslivet langt større. Å gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet, burde være en topprioritet for alle som er opptatt av utdanning.

Den viktigste årsaken til at vi ikke har lykkes med funksjonshemmedes likestilling, ligger i holdningene våre. Vi har – både som individ og samfunn – altfor lett for å tenke at det er funksjonsnedsettelsen som skaper barrieren for funksjonshemmede. Det blir like feil å si, som å si at kvinner ikke burde være i arbeidslivet fordi de føder barn. Her vil Partiet Sentrum være tydelige. Ansvaret for diskrimineringen ligger aldri hos den som diskrimineringen går utover. Ansvaret ligger hos samfunnet og de som er satt til å styre.

En investering for samfunnet

Noen kan la seg skremme av at tiltak for funksjonshemmedes likestilling kommer med en prislapp. I realiteten er dette en investering. Det er en investering i mennesker og at alle skal få muligheten til å gi noe tilbake til samfunnet.

Slik var det også med kvinners likestilling. I Norge har vi barnehager, delt foreldrepermisjon, kvotering i styrer og kvinner kan utdanne seg på lik linje med menn. Vi er ikke i mål med kvinners likestilling, men det er likevel mye vi kan lære av utviklingen de siste 60 årene. Dette er viktig fordi individet, uavhengig av kjønn eller funksjonsevne, må få muligheten til å ta selvstendige valg og utvikle seg som man vil. Da må vi stille oss to viktige spørsmål: Dersom vi mener at likestilling for kvinner er bra for samfunnet, hvorfor skulle vi ikke mene det samme om funksjonshemmede? Og dersom vi er for likestilling for funksjonshemmede, hvorfor skulle vi ikke sette inn tiltak slik vi gjorde for kvinners likestilling?

Klok politikk

Dersom vi mener alvor med at samfunnet skal være for alle, og ikke bare nesten alle, trenger vi kunnskap og mot til å gjennomføre strukturelle endringer. Det var ikke små tiltakspakker fra NAV som gjorde at kvinner fikk delta i arbeidslivet. Det var på grunn av gjennomgripende holdningsendringer og klok, helhetlig politikk. Barnehage er ikke billig, men det vi får igjen, er enormt. Slik må vi også tenke om funksjonshemmedes likestilling. Når alt kommer til alt, handler det om tilgang til utdanning, jobb og frihet til å utvikle sin egen fremtid. Et samfunn for alle åpner opp for nye muligheter. Men det kommer ikke av seg selv. Vi må begynne med det grunnleggende: Å gjøre funksjonshemmedekonvensjonen til norsk lov.

LES MER:

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt