Verdidebatt

Se til Danmark

I den såkalte kvinneprestdebatten har noen pekt på Svenska kyrkan som forbilde. Et bedre alternativ er å se til Danmark.

Sverre Elgvin Lied

Sokneprest i Dnk og Styreleder i Frimodig kirke

Det er forståelig at mange opplever debatten om kvinnelige prester opprørende. Samtidig undrer jeg meg over den nærmest fiendtlige holdningen også fra sentrale stemmer i Dnk. Det er i dag et lite mindretall av prester som mener at prestetjenesten bør forbeholdes menn, og enda færre som lar dette få praktiske liturgiske konsekvenser. Det ville være et ganske radikalt grep å nekte ordinasjon for dem som har et restriktivt syn på kvinnelige prester. De fleste kirkesamfunn som har åpnet for kvinnelig prestetjeneste, har fortsatt rom for det tradisjonelle synet. Er det kun det stadig ekspanderende liberale teologiske mangfoldet som skal gis handlingsrom?

Ikke se til Sverige, se til Danmark

Dette handler om langt mer enn kvinnelige prester. Det handler om en prinsipiell tilnærming til hvordan Dnk skal forholde seg til tradisjonelle lærestandpunkter når disse utfordres og endres i kirken. Hvis kvinneprestmotstandere nektes ordinasjon, hvem er da de neste som skal ut? Er det oss som ikke vil akseptere den nye læren om likekjønnet ekteskap?

Det har blitt pekt på Svenska kyrkan som forbilde. Men her er det nøyaktig denne utviklingen som har skjedd. Etter dagens ordning kan man ikke ha stilling som kyrkoherde (ledende prest) uten å være villig til å forrette likekjønnet vigsel. Og diskusjonen er allerede i gang om hvorvidt dette skal være et krav for alle nye prester som blir ordinert.

Et bedre alternativ er å se til Danmark. Her vektlegges prestenes frihet og menighetenes kallsrett sterkere enn i Norge. En prest som tidligere har jobbet i Dnk og som nå jobber i Den danske folkekirke, forteller at han ikke savner det han opplevde som en sterk konsensuskultur: Mens man i Norge fokuserte på konsensus og å være enig, er det i Danmark mindre toppstyrt og lettere å være uenig. De få prester som er kvinneprestmotstandere i Den danske folkekirke, får likevel lov til å være i fred, fordi prestens frihet og soknets uavhengighet står sterkt.

LES OGSÅ: Teologer: – Gjør som Svenska kyrkan i synet på kvinneprestmotstand

Rommet for tradisjonell teologi blir trangere

Vi må ta inn over oss at Dnk ikke lenger er en enhetlig organisasjon når det gjelder teologi. Hvordan skal vi da leve sammen? Mange av oss opplever at rommet for den tradisjonelle teologien blir stadig trangere. Hvorfor ikke heller gi menighetene og deres prester rom til å rendyrke litt ulike profiler? Det kunne også være et godt grep med tanke på rekruttering. Det er mange som vegrer seg for å skulle gå inn i en tjeneste som prest i Dnk fordi de ser hvilke kostnader det kan ha å stå fram med såkalt konservative teologiske synspunkt. Nettverket Frimodig kirke ønsker å oppmuntre til frimodighet til tjeneste i Dnk på klassisk bibelsk grunn. Er det noe også Kirkemøtet og Bispemøtet ønsker å legge til rette for?

Rause biskoper

Når bispemøtet skal drøfte disse tingene neste uke, håper jeg biskopene evner å ha litt vidsyn og raushet. Og jeg har i grunnen stor tro på at både preses og flere av de andre biskopene ser verdien av å gi et tydelig signal om at det fortsatt skal være rom for tradisjonell bibelfundert teologi i Dnk – ja, kanskje at kirken faktisk trenger det!

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt