Verdidebatt

Stortingsvalget 2021

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, «frykter at et nytt parti (Sentrum) kan sende KrF under sperregrensen» og skriver på lederplass: «Den eneste politiske innflytelsen de vil kunne oppnå, er at de eventuelt kan klare å vippe noen andre, først og fremst KrF, under sperregrensen. Akkurat det har nyskapningen for øvrig til felles med Partiet De Kristne». Dette forholdet er et stort paradoks og et tankekors.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I denne situasjonen kan "den beste",  PDK, bli  "den nest bestes", KrFs, verste fiende. Selbekks dystre politiske scenarium åpner for en skjebnesvanger kursendring i norsk politikk.

I noen år med borgerlig regjering har Krf vært garantisten for et minimum av genuint kristent gjennomslag i lovgivningen på det etiske området. Den siste garantisten i vår nasjonalforsamling som forsvarer disse verdiene kan bli sendt under sperregrensen av partiet som mange i Kr.f. har stor sympati for, og kanskje til og med har gitt sin stemme til i noen valg, Partiet De Kristne. «Ropstad bør fokusere på å hente tilbake stemmene som KrF har tapt til dette partiet. Slik kan han klatre over sperregrensen», står det videre på lederplass i Dagen.

Noe mer kan gjøres. Formannen, Erik Selle og hans partifelle Thomas Moltu, i PDK er det mange i KrF som ønsker hadde hatt fast plass på Stortinget. Det regner de fleste er en umulighet slik folkemeningen i Norge er på det nåværende tidspunkt. Nå står det om å redde så mange plaser for KrF som mulig i stortingsvalget i 2021.

Jeg fremmer et fromt og kanskje utopisk forslag for Erik Selle: Avstå fra å stille liste i 2021, og oppfordr sympatisørene deres til å stemme KrF ved riksvalget til neste år. Det vil være en tragedie for landet hvis AP, SP, SV, Rødt, MDG, Sentrum og kanskje Venstre -  eller noen av dem - får flertall på Stortinget, og samler seg om å danne en venstrevridd regjering, som vil føre landet ut i en materialistisk og hedonistisk hengemyr, der klassiske verdier som familie, kirke, kristen skole, kristent utdanningssystem, kristen barneoppdragelse og kristen sionisme blir kastet over bord som utdaterte politiske holdninger.

Paradoksalt nok kan det nye partiet, " Sentrum", ved å stjele stemmer fra venstresidens småpartier bli en ufrivillig aktør som hjelper KrF til å forbli på Stortinget ved at venstresidens småpartier ikke kommer over sperregrensen på 4%. Intet ville ha vært bedre, sett fra en KrF velgers synspunkt.

Det viktigste er at KrF greier å komme over sperregrensen. Som nesten livslangt medlem av partiet vil jeg forbli trofast mot KrF til det siste - selv om jeg har stor sympati for PDK.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt