Verdidebatt

Fred i Afghanistan: Kvinnene må med

Det blir ikke noen varig fred i Afghanistan uten at de fremskritt som tross alt har skjedd når det gjelder kvinners rettigheter og muligheter, sikres også i fremtiden.

Knut Vollebæk

Tidligere utenriksminister (KrF)

I sin artikkel «Talibans tålmodige triumf» 16. september peker Geir Ove Fonn på det problematiske ved at fredsforhandlingene mellom Taliban og den afghanske regjeringen i Qatar finner sted nesten uten at Afghanistans kvinner er representert. Det er ikke overraskende at Talibans delegasjon mangler kvinner. Men det er like fullt bekymringsfullt. Og heller ikke på regjeringssiden er kvinnene sterkt til stede. Bare fire av 21 forhandlere er kvinner.

Kvinnene må med

Norge har lenge vært en pådriver for at Taliban må inn i forhandlingene. Det er utvilsomt riktig, som utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttaler, at forhandlingene er en historisk mulighet til å få slutt på krigen i Afghanistan. Men hun legger også til at en løsning må bygge videre på de fremskrittene som er gjort i landet og sikre ofrenes rettigheter, demokrati og menneskerettigheter, inkludert for kvinner.

Det vil ikke bli noen varig fred i Afghanistan uten at de fremskritt som tross alt har skjedd når det gjelder kvinners rettigheter og muligheter, sikres også i fremtiden. Derfor må kvinnene med i forhandlingene. Menn kan ikke snakke og bestemme på vegne av kvinnene. Dette understrekes i en uttalelse undertegnet av 104 politikere og eksperter fra hele verden, inkludert Gro Harlem Brundtland og meg selv. Vårt budskap er at det er større sannsynlighet for en varig fredsløsning hvis kvinner har en reell medvirkning i prosessen. Vi har sett hvilken positiv betydning kvinner har hatt i fredsprosesser i nyere tid fra Colombia til Filippinene. Kvinners deltagelse har et klart sikkerhetspolitisk aspekt. Dette gav FNs Sikkerhetsråd også uttrykk for da det for 20 år siden vedtok en resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet.

LES OGSÅ: Det er klart for historiske fredssamtaler i Afghanistan

Viktige seirer for afghanske kvinner

Afghanistan har gått gjennom 40 år med krig. Selv om Taliban ble drevet ut av regjeringskontorene i Kabul, fortsatte krigen og lidelsene. Derfor er det positivt at de to stridende parter har satt seg ned for å skape fred. Men det vil være et alvorlig overgrep mot halvparten av Afghanistans befolkning hvis den fremgangen kvinner har oppnådd etter Talibans fall, blir skuslet bort i de pågående forhandlingene. Mens Taliban forbød jenters skolegang, er det nå 3,5 millioner jenter som går på skole i Afghanistan. I dag er det kvinner i politiet, og kvinner er lærere, offentlig ansatte, borgermestere og bedriftsledere. I 2019 var 28 prosent av parlamentsmedlemmene kvinner. Disse seirene må ikke gis opp.

Det er bare ved å garantere likhet, demokrati og inkludering at Afghanistan vil kunne oppnå stabilitet og sikre kommende generasjoner mot trusselen fra ekstremisme.

Norge kan påvirke

Norge har en rolle å spille her. Gjennom vårt kommende medlemskap i Sikkerhetsrådet, kan vi arbeide for at FN-resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet blir tatt på alvor og følges opp.

Gjennom vår deltagelse som rådgiver og tilrettelegger i fredsprosessen i Afghanistan kan vi arbeide for at forhandlerne sikrer like rettigheter for alle innbyggerne i landet. Norge kan gjøre fortsatt bistand til Afghanistan betinget av at de rettigheter og friheter som borgerne har oppnådd, inkludert kvinners rettigheter, sikres fremover.

Norge må også kreve at det etableres et system som overvåker at menneskerettighetene i Afghanistan etterleves av myndighetene. Etableringen av en slik overvåkingsmekanisme må bli en del av fredsavtalen, og kvinner må ta del i utviklingen og gjennomføringen av overvåkingen.

Kvinners deltagelse og sikringen av kvinners rettigheter i Afghanistan vil gjøre freden mer stabil. Det er viktig for Afghanistan. Også resten av verden vil være et tryggere sted med et stabilt og demokratisk Afghanistan.

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt