Verdidebatt

DNK er ikke rett arbeidsplass for alle

Den norske kirke anerkjenner at kvinner og menn i prestetjeneste er likestilt, og det vil ikke etter vårt syn være mulig for en mannlig prest å motsette seg å samarbeide med en kvinnelig prest, verken i menighetsarbeid, gudstjenester eller sakramentsforvaltning.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt