Verdidebatt

Bispemøtet må skjære gjennom

Vi kan ikke lenger legge så stor vekt på den lille, reaksjonære minoritetens rett til å ha en slik holdning til kvinnelige kolleger

Aage Müller-Nilssen

Tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon

De siste par uker har vi hatt en debatt gående om reservasjonsretten som prester har hatt mot å samarbeide med kvinnelige prester. Domprost Stig Lægdene tok saken opp i et innlegg i Vårt Land, og både jeg og andre har skrevet innlegg til avisen etterpå. Saken ble tatt opp i Dagsnytt Atten 26. august og på nytt 4. september. Der svarte biskop Halvor Nordhaug på et ønske fra konfirmantforeldre i Sogndal om at sokneprest Mikael Bruun ikke skal undervise deres konfirmanter. Bruun har det syn at presteembetet er forbeholdt menn, med begrunnelse i et skriftsyn som de aller fleste seriøse teologer vil karakterisere som meget naivt.

Fjern reservasjonsretten nå

Saken skal drøftes og behandles på førstkommende bispemøte i oktober, har jeg fått opplyst. Med bakgrunn i at både biskop Nordhaug i nevnte TV-debatt og preses Olav Fykse Tveit i et intervju i Vårt Land har vegret seg mot å trekke den konklusjon at det nå må være slutt på muligheten for å reservere seg mot kvinnelige prester, vil jeg innstendig be bispemøtet om å skjære gjennom, og gi klart uttrykk for at denne reservasjonsretten nå fjernes.

Vi kan ikke lenger legge så stor vekt på den lille, reaksjonære minoritetens rett til å ha en slik holdning til kvinnelige kolleger. Vi skal fortsatt forsvare folks rett til å mene hva de vil om religiøse og teologiske spørsmål, men det må settes grenser for hva man som ordinert prest i Den norske kirke kan legge til grunn for prestetjenesten. Det skal ikke lenger gå an å reservere seg mot allmenn aksept av, og åpent samarbeid med kvinner i prestetjeneste. Det må bli slutt på den kvinnediskriminering dette er og uvegerlig blir opplevd som av alle andre enn det lille mindretall.

LES OGSÅ: Biskop: «Når kjærlighet mellom likekjønnede blir fordømt fra prekestolen, er det vanskelig å se at dette er respekt for ulike syn»

Kirken kan ikke lenger akseptere diskriminering

Jeg forstår at biskoper kan vegre seg mot å treffe en slik avgjørelse - det er sammensatte spørsmål vi da kommer borti i kirkens liv. Men jeg mener kirken må våge å trekke konsekvensene av en lang, historisk utvikling i det skriftsynet som vi alle vil legge til grunn for vår forståelse og våre standpunkter: hva sier Bibelen om dette? Når noen sier at det er «Guds klare ord» som leder dem til deres reaksjonære meninger, må vi våge å gjøre rede for hvorfor kirken/vi har forandret tolkning og mening i det ene spørsmål etter det andre, ettersom vi har forstått mer av verden og livet.

Nå er det likestilling mellom kjønnene det står om, - gjennomført på de fleste områder av liv og samfunn. Kirken kan ikke lenger akseptere diskriminering. Det ødelegger veldig mange menneskers mulighet for å åpne seg for det kirken egentlig skal formidle. Avslutt muligheten for å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester.

LES MER OM RESERVASJONSDEBATTEN: …

Sofie Braut: «Trusdebatten er full av kunnskapshol. Vi kunne trengt vår eigen Magnus Takvam»

Teolog: «Det er sjelden man omtaler noen som en 'mannlig prest'»

Mikael Bruun: «Grunnen til at vi har landet på et nei til kvinners prestetjeneste har dyptgående årsaker»

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt