Verdidebatt

Endelig kan det røykes inne

Inhalasjonsrom handler ikke om å skape et fristed for å røyke heroin, det handler om å redusere risikoen for overdoser.

Rina Mariann Hansen

Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester (Ap)

Mandag 31. august, på Verdens overdosedag, var jeg med på åpningen av inhalasjonsrommet på brukerrommet i Oslo.

Spoler vi fem år tilbake i politikken, fikk vi følgende svar fra regjeringen da Oslo-byrådet presset på for å åpne for røyking på det som da het sprøyterommet: «Å utvide bruken av sprøyterommet til også å omfatte røyking av heroin, der det jo ikke er fare for overdose, vil være å skape et fristed for bruk av narkotika uten overdoserisiko.»

Inhalasjonsrommet handler ikke om å skape et fristed, det handler om å redusere risikoen for overdoser.

Ett av mange tiltak

Koronapandemien slo ned som en bombe og mange fryktet for liv og helse blant personer med rusproblemer. Både på grunn av korona, men også fordi vi måtte stenge brukerrommet i Storgata. Heldigvis ser det ut til at rusmiljøet tåler dette bedre enn man fryktet.

Arbeidet med overdoseforebygging har tradisjonelt funnet sted i sentrum, men i tråd med Oslo-standarden for overdoseforebyggende arbeid i bydelene, jobber vi mer og mer lokalt. Epidemien satte fart på flere satsinger i Oslo, og kommunen og ideelle organisasjoner deler nå ut brukerutstyr over hele byen.

Selv om brukerrommet er viktig, så er det bare ett av mange tiltak i Oslo kommunes overdoseforebyggende arbeid. Heldigvis skjer det mye på andre fronter, men det er klart at inhalasjonsrommet gir oss et ytterlig verktøy i kampen for å redusere overdoserisikoen og bidrar til å endre inntaksmåtene blant brukerne.

LES OGSÅ: Lege Usman Rana: «Anne Rokkans bagatellisering av rus i Bergens Tidende, er både uverdig og farlig»

Kunnskapsetterslep

Akkurat hvor mange skjebner som mister livet til overdose i år, kommer vi ikke til å vite før i slutten av neste år. Da kommer Folkehelseinstituttet med oversikten for 2020.

Tallene vi har tilgjengelig viser at 93 Oslo-beboere har mistet livet i overdose de siste to årene. Nå vet vi også hvilke bydeler de bodde i, noe vi ikke fikk tidligere, da Oslo ble behandlet som hvilken helst annen kommune. Med kunnskap om bosted har vi større mulighet til å evaluere og lære lokalt i bydelene, for å redusere risikoen for nye overdosedødsfall.

Å miste nesten 50 medborgere i året er forferdelig. Jeg tenker på de etterlatte, på familien, venner, men også våre medarbeidere som mistet en de kjente.

I byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo legger vi vekt på en forebyggingsoffensiv for å hindre at rusproblemer oppstår, på tidligere innsats når rusproblemer oppstår og hjelp til å komme ut av rusproblemene, og økt livskvalitet ved rusproblemer.

Jeg håper at de grepene vi nå tar vil gi positive resultater både på kort og lang sikt. For de som allerede har utviklet rusproblemer, så håper jeg at vi som samfunn kan konsentrere oss om å bedre levekårene deres heller enn å møte dem med straff og moralsk pekefinger.

Bry deg!

Sliter du med rus, så vet du kanskje at risikoen for overdose er som høyest når toleransen er lav. Tilbakefall etter rusfrie perioder, avbrudd av behandling eller løslatelse fra fengsel er alle eksempler på dette. Vi vet at så mange som fire av fem som dør av overdoser hadde kontakt med hjelpeapparatet kort tid før dødsfallet. Utfordringen er at overdosedødsfallene som regel skjer i situasjoner hvor fagfolk ikke er til stede.

Hvilke råd skal vi gi når vi vet alt dette? De vanligste rådene er ikke å injisere alene eller aller helst røyke stoffet, å dele det opp i mindre doser, unngå å blande rusmidler og å være ekstra forsiktig om man er syk eller ikke har brukt rusmidler en periode. Ta vare på din egen og kameratens helse.

Om du er så heldig ikke å være en av de som sliter med rus, så kan du fortsatt gjøre en forskjell. Går du forbi en som ikke rører seg på gata, sjekk hvordan det står til. Ring 113. Bry deg. Om du mistenker at en du kjenner sliter, så bry deg.

LES MER:

Ho vart utsatt for overgrep og ramma av sjukdom. Overgiving til Gud var ein veg ut

Unge dropper alkoholen

Lederen for regjeringens rusreformutvalg fastslår at straff ikke virker

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt