Verdidebatt

En mismodig frivillig i Dnk

Gjennom et langt trosliv har jeg lenge bidratt som frivillig i min lokale kirke - med svært blandede erfaringer.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt