Verdidebatt

Solenergi kan hjelpe Afrikas bedrifter over kneika

Bedrifter i Afrika bremses av verdens høyeste strømkostnader. Norske investeringer i lokal solenergi kan bøte både på høye strømpriser og klimagassutslipp.

Terje Osmundsen

Administrerende direktør i Empower New Energy

Mark Davis

Investeringsdirektør Ren energi i Norfund

Afrika rammes hardt økonomisk av pandemien. Om man skal lykkes med en bærekraftig omstart, er det nå en unik mulighet til å gjøre noe med et av de største handikapene for å gjøre forretninger på kontinentet, nemlig manglende tilgang på rimelig og stabil energi.

Dyre strømpriser

I fjor var den gjennomsnittlige sluttbrukertariffen for strøm fra nettet til bedrifter i verden $0,12 per kilowattime (kWh) – i dag 1,19 norske kroner. I de fleste øst- og vestafrikanske land viser uavhengige kilder at bedriftene betaler fra 25 til 100 prosent mer. I Uganda og Nigeria måtte bedriftene ut med 1,59 kr, i Kenya 1,78 kr, i Ghana 1,88 kr og i Senegal og Guinea hele 2,37 kr per kWh.

Det gir imidlertid ikke hele kostnadsbildet. I store deler av Afrika er bedriftene i tillegg avhengige av dieselaggregater for å holde virksomheten i gang gjennom hyppige perioder med strømbrudd. Disse er både forurensende og svært dyre i drift, med priser tilsvarende 4 kroner per kWh eller mer. En fersk undersøkelse viser at mer enn 30 prosent av de totale energikostnadene til bedrifter i Afrika går til nødaggregater, selv om disse ikke dekker mer enn 7 prosent av strømforbruket!

LES OGSÅ: Ny rapport om korrupsjon i Afrika: «Jenter blir spurt om sex i bytte mot gode karakterer på skolen»

Solenergi senker prisen

Den gode nyheten er at egne dedikerte solcelleanlegg, såkalt «bak strømmåleren», installert på bedriftens tak eller anleggstomt, i dag vil kunne gi bedrifter sør for Sahara hele 25–50 prosent lavere strømkostnader på dagtid.

Foreløpig har imidlertid få utnyttet mulighetene i solenergien. Manglende finansiering er en hovedgrunn, og ved å gå inn med den nødvendige kapitalen kan vi dermed utgjøre en stor forskjell. Empower New Energy har satt opp et impactfond (et samfunnsbidragsfond, red. anm.) med nettopp en slik ambisjon. Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, som har en portefølje på 10,5 milliarder i fornybar energi hvorav halvparten i Afrika, er en av investorene.

I Accra i Ghana starter i disse dager installasjonen av et 0,7 megawatt solcelleanlegg som vil gi ren og kostnadsbesparende strøm for en familieeid produksjonsbedrift. Prosjektet er finansiert av vårt impactfond, basert på en 20-årig salgsavtale med bedriften. Vår ambisjon er å gi slike muligheter til langt flere afrikanske bedrifter framover.

Regelverk i veien

Dessverre bremses også utviklingen fortsatt av regelverket i mange land. Mens det i vår del av verden er vanlig å kunne selge overskuddsstrøm fra solcelleanlegget tilbake til nettet, gjør manglende regelverk for dette i noen andre land at verdifull, ren strøm går til spille for bedrifter som ikke opererer 24/7.

En annen viktig forretningsmodell som har gjort solenergi attraktivt i en rekke land, er såkalte private kraftsalgsavtaler (PPA-er). Fordelen med slike avtaler er at kjøperen kun betaler for strøm som faktisk blir produsert og levert og ikke trenger å bekymre seg for drift og vedlikehold. Men med unntak av Sør-Afrika, Kenya, Nigeria og delvis Ghana, tillater dessverre ikke lovgivningen i landene sør for Sahara slike avtaler i dag.

Store muligheter

Kombinasjonen av mangel på kapital og mangelfullt regelverk resulterer dessverre i at det fortsatt kan være rasjonelt for bedrifter å fortsette å basere seg på dieselaggregater som er billige å anskaffe, selv om de er dyre i drift, i stedet for å installere solenergi med høye investeringskostnader, men lave driftskostnader.

Mulighetene er imidlertid store! Dersom regelverk kommer på plass og vi lykkes i å mobilisere kapital, er det for Kenya og Nigeria estimert at hver million dollar investert i solenergi direkte fører til 100 nye arbeidsplasser – og kutter 15–30.000 tonn CO2.

Slike investeringer vil dermed gi Afrikas næringsliv støtte til å vokse ut av koronakrisen, og samtidig bidra til å unngå den langsiktige og potensielt enda mer skadelige klimakrisen.

LES MER:

Ole Christian Kvarme: «Min sorg handler mindre om bygningen og mer om våre kristne søsken i Tyrkia»

Leger Uten Grenser: «Hva sier UD om Libya? Det samme som FN-representantene: Det er lite vi kan gjøre»

«Halve Sør-Afrika går arbeidsledig. Finansministeren vil ikke bruke statlige midler»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt