Verdidebatt

Seksualitetsmangfold er ikke ideologi

Rettigheter for de av oss som er lhbtiq+-personer er menneskerettigheter. Det samme er seksualitetsundervisning. Vi ser nå en farlig global trend hvor disse rettighetene forsøkes å fjernes.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Odd Thomassen, leder i Skeiv Ungdom

Sol Stenslie, leder i SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Undervisning om seksualitet handler om mye mer enn kun prevensjon og samleie. Unge får kunnskap om grenser, egen kropp, lyst, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette gir dem en mulighet å bli kjent med seg selv og mangfoldet som finnes. Det hjelper unge til å opparbeide selvtillit og respekt for egne og andres grenser. En rapport fra UNESCO viser at seksualitetsundervisning er viktig for å oppnå likestilling mellom alle kjønn. Den viser også at undervisningen gir barn og unge god helse, trygghet og større handlingsrom.

Rettigheter, ikke ideologi

Flere steder ser vi nå at kunnskap om kjønn- og seksualitetsmangfold er under press. Lhbti-personers menneskerettigheter politiseres og fremstilles som ideologi. I Polen har en tredjedel av landets kommuner så langt i 2020 vedtatt at de er «lhbti-frie soner». Nå i april stemte Polen sitt underhus ja til et lovforslag om totalforbud mot seksualitetsundervisning. Saken er tilbake hos de politiske komiteene for behandling og er enda ikke avgjort. Hvis den blir vedtatt vil de som underviser om seksualitet kunne risikere fengselsstraff på opptil fem år. Dette er en skremmende utvikling, men dessverre ikke en trend som er unik for Polen.

LES OGSÅ: Forslag: Åpen Kirkegruppe innlemmes i FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Pandemien som påskudd

Lignende tendenser ser vi også i Ungarn. Allerede i 2018 stengte den konservative regjeringen ned kjønnsstudier på Universitetene. De mente studiet var en ideologi og ikke en akademisk disiplin. I april oppnådde statsministeren Victor Orban enda mer makt i Ungarn under påskudd av pandemien. Pandemien gjorde at landet måtte få gjøre raske lovendringer argumenterte Orban. Den første loven han ville vedta var å forby endring av juridisk kjønn. En lovendring som ikke har noe relevans med Covid-19. Nå i midten av mai vedtok parlamentet å forby juridisk anerkjennelse av transpersoner. Dette hastevedtaket fratar transpersoner og interkjønnpersoner retten til å endre juridisk kjønn. Altså at kjønn registrert ved fødsel blir permanent i alle juridiske dokumenter, noe som fører til at loven får en tilbakevirkende kraft.

Brasil og Sør-Afrika

Utenfor Europa ser vi også denne trenden spre seg. En ny rapport fra SAIH dokumenterer flere tilbakeslag i menneskerettighetene i land som Brasil og Sør-Afrika. Etter stor fremgang i lhbtiq+-rettigheter i Brasil det siste tiåret, kommer det nå stadig forsøk på å fjerne disse. I 2017 fjernet myndighetene i Brasil kjønnsidentitet fra alt av skolepensum. Nå forsøker konservative politikere i Brasil å innføre forbud mot å snakke om kjønn og seksualitet på skolen. I Sør-Afrika og i andre afrikanske land ser vi religiøse miljøer som jobber aktivt mot skeives rettigheter. Konservative evangelistiske organisasjoner fra USA jobber i flere afrikanske land mot lhbtiq+-personer sine rettigheter med å spre propaganda om faren ved seksualitetsundervisning og juridiske rettigheter for skeive.

Må vise handlekraft

Å forby undervisning om kjønn og seksualitet vil ikke få de av oss som er lhbtiq+-personer til å forsvinne. Mangfoldet har alltid eksistert i våre samfunn og vil alltid eksistere. Men disse forbudene og angrepene er alvorlig brudd på våre menneskerettigheter. De skaper hat og diskriminering mot de av oss som er lhbtiq+-personer. Pandemien som nå råder gjør fysiske protester vanskelig å gjennomføre. Derfor er det ekstra viktig at vi viser solidaritet med alle som rammes av disse tilbakeslagene. Disse forsøkene på å undergrave menneskerettigheter vil vi ikke stå stille og se på.

Norge er forpliktet til å beskytte og fremme universell tilgang til seksuelle rettigheter for alle. Både politisk og økonomisk. Dette underskrev norske myndigheter på under Nairobi Summit i 2019. Norge har også en lang og stolt historisk tradisjon om å fremme menneskerettigheter. I internasjonale fora og gjennom politisk press må Norge nå være en klar stemme og jobbe imot trenden vi ser i Polen og Ungarn og globalt. Ikke la konservative myndigheter benytte pandemien for å ødelegge for flere tiår med hardt tilkjempede menneskerettigheter.

LES MER:

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt