Verdidebatt

Økt aldring må være en del av bærekraftsplanen

Økt aldring er ikke noe som helse og omsorg har ansvar for. Økt aldring et ansvar på tvers. Derfor må aldring inn som et eget tema i den nasjonale planen for et bærekraftig Norge.

Trude Drevland

Leder Råd for et aldersvennlig Norge

På jakkeslaget til både statsministeren, kronprinsen og en rekke statsråder sitter det en liten, rund og fargesterk nål. Den symboliserer de 17 bærekraftsmålene til FN – hvor økonomi, klima og sosiale forhold er de bærende temaene. Norge skal få en egen handlingsplan for bærekraft. Skal målene nås må denne planen ta høyde for at vi bli flere elder som lever lenger.

Bærekraft er ikke bare klima. Det er også eldre

Bærekraft har fått sin egen minister gjennom kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som i løpet av 2021 skal ha på plass handlingsplanen for bærekraft i kongeriket.

Bærekraft er ikke bare klima. Bærekraft er også økonomi og sosiale forhold. Bærekraft er barn og unge og bærekraft er eldre. Uten å ville gråte for min syke mor, kan jeg ikke få understreket nok betydningen av å møte veksten av antallet eldre i tiden som kommer på en bærekraftig måte. I 2032, to år etter at bærekraftsmålene skal være nådd, vil forsørgerbyrden i Norge være større for eldre enn for barn. Der betyr at vi har flere eldre som ikke er i arbeid enn det vi har barn. I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år.

LES OGSÅ: Fransiskushjelpen jobber for at flere skal kunne dø hjemme. De tror tallet bare vil øke

Slett ingen «eldrebølge»

Denne utfordringen kalles gjerne eldrebølgen, som slett ikke er en bølge, men en varig tilstand. Vi blir flere eldre og vi lever lenger. At vi er ved god helse og lever lange liv, bør i seg selv ikke være en utfordring. Men vi må ha gode planer for hvordan vi skal sikre at dette blir bærekraftig i en kontekst der generasjonene som kommer består av mindre kull og det er færre til å sikre velferden.

Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om gode og trygge lokalsamfunn med boliger som er gode å bli gamle i, hvor vi kan være aktive og greie oss selv mest mulig og får bidratt med våre ressurser. Derfor er arbeidet for et aldersvennlig Norge en selvfølgelig del av arbeidet med en bærekraftig utvikling.

Vi eldre er individer

I Råd for et aldersvennlig Norge, som er nedsatt av regjeringen, er vi opptatt av å definere mennesker som de enkeltindividene vi er - ikke bare etter alder. Alle skal kunne bruke sine ressurser, og leve verdige og meningsfulle liv – hele livet.  Erfaring skal verdsettes og brukes. Vi skal ha hjem og nærmiljø der det er mulig å leve trygge og selvstendige liv, holde oss aktive, være sosiale og bidra så lenge som mulig. Storsamfunnet må sørge for at eldre skal kunne delta, være aktive og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. Dette handler også om den enkeltes ansvar for eget liv, helse og alderdom.

Økt aldring er ikke noe som helse og omsorg har ansvar for. Økt aldring et ansvar på tvers. Og skal vi lykkes må aldring inn som et eget tema i den nasjonale planen for et bærekraftig Norge.

Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. I arbeidet med handlingsplanen vil regjeringen invitere til innspillsmøter med blant annet sivilsamfunn, næringsliv, akademia og offentlige virksomheter.

Er vi inkludert?

Astrup fremholder at alle deler av samfunnet må bidra hvis vi skal lykkes med å nå målene innen 2030. Og det er også nettopp dette som ligger til grunn i det vi gjør for et aldersvennlig Norge. Rådet består av organisasjoner og næringsliv – på tvers. Astrup vil ha en inkluderende prosess i arbeidet med handlingsplanen, og han gleder seg til å få innspill fra folk, næringsliv og sivilsamfunn over hele landet.

Dette arbeidet gleder vi oss til også, Nikolai Astrup. Vi har ikke sett at du har nevnt eldre spesielt når du har uttalt deg om dette arbeidet. Men jeg tar for gitt at vi er inkludert.

LES MER OM ALDERDOM:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt