Verdidebatt

Utlendinger må også få ID-kort i Norge

En milliard mennesker står uten muligheter til å identifisere seg. Uten identitetsbevis i Norge, risikerer du å ikke få tilgang til tjenester og rettigheter vi andre tar for gitt.

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Ifølge Verdensbanken lever en milliard uten sikker identifikasjon, for eksempel fordi de ikke er fødselsregistrert. Dermed blir disse menneskene i realiteten «usynlige», uten mulighet til å ta del i samfunnet. Men dette er ikke bare et problem i utviklingsland. Også i Norge og andre europeiske land har vi grupper som ikke får ivaretatt sine grunnleggende behov fordi de mangler identitetsbevis eller fødselsbevis fra hjemlandet.

Lever på siden av samfunnet

Mennesker som kommer fra land i krig eller uten god nok infrastruktur, har ikke mulighet til å dokumentere hvem de er i Norge. Vårt Land skrev forrige uke om tre ferske rapporter fra NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), Redd Barna og Norsk Folkehjelp som dokumenterer problemstillingene. NOAS-generalsekretær Ann-Magrit Austenå konkluderer med at «vi har en gruppe barn og voksne som lever på siden av det norske samfunnet og ikke gis tilgang til full samfunnsdeltakelse». For uten mulighet til å legitimere deg med et sikkert identitetsbevis, får du ikke digital tilgang til egne helseopplysninger, mulighet til å hente en e-resept på apoteket, du får ikke opprette en bankkonto, du kan ikke motta stipend fra Lånekassen eller få stønader du har rett på fra NAV.

LES OGSÅ: De har oppholds- og arbeidstillatelse, men uten ID kan de ikke ta lønnet arbeid

Utledninger utsettes for identitetsmisbruk

Mennesker uten mulighet til å kunne legitimere seg på en troverdig måte i samfunnet er sårbare og risikerer å bli utnyttet av useriøse aktører, for eksempel i det svarte arbeidsmarkedet. Identitetsmisbruk og identitetstyverier er et stadig voksende problem både i Norge og internasjonalt, og vi har i dag ikke de virkemidlene vi trenger for å møte utfordringene.

Her i landet ser vi arbeidsgivere som kontrollerer og organiserer systematisk ID-misbruk der sårbare mennesker utnyttes under nærmest slavelignende forhold. Det er særlig utenlandske statsborgere som utsettes for misbruk av sin identitet ved at arbeidsgivere overtar identitetsnumre og personopplysninger som deretter overdras til ulovlig og billigere arbeidskraft.

Vi er enig med NOAS om at alle som bor i eller har en tilknytning til Norge bør få én sikker, unik identitet som kan ivareta deres grunnleggende behov og som kan beskytte mot ID-misbruk. Da vil vi i alle fall vite hvem disse menneskene er i Norge, selv om de ikke har kunnet bevise sin identitet tilstrekkelig overfor norske myndigheter. Dette forutsetter at bildet eller fingeravtrykket som er innhentet av norske myndigheter «låser» en person til ett fødselsnummer eller ett d-nummer.

Nasjonalt ID-kort til alle

I dag får alle her i landet tildelt fødselsnummer eller d-nummer fra Folkeregisteret, og når moderniseringen av Folkeregisteret sluttføres i høst kan vi merke disse som unike. I løpet av året innfører politiet både nye, sikrere pass og et nasjonalt ID-kort. Ved å tilby et nasjonalt ID-kort til alle som bor i eller har tilknytning til Norge vil vi i større grad kunne sikre at alle har én unik identitet og samtidig sørge for at vi alle kan beskytte oss bedre mot ID-tyveri fordi alle kan bevise hvem de er i Norge.

I denne omgang er det ikke lagt opp til at utenlandske statsborgere med tilknytning til Norge får ID-kort, men intensjonen er å utvide tilbudet til å omfatte også utenlandske statsborgere, ifølge høringsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er viktig å sette i gang lovarbeidet med å sikre alle, også personer med usikker identitet som har fått tillatelse til å bo i Norge, tilgang til et nasjonalt ID-kort så raskt som mulig.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt