Verdidebatt

Det er noe med timingen for dommene, Norge

Men jeg er forberedt på å ta den straffen som måtte komme av mine «ugjerninger»

Arne Viste, daglig leder i Plog AS

18. mai dømmes den norske stat for brudd på torturbestemmelsene ved å ha tvangsreturnert Leila Bayat til pisking i Iran. Dommen er rettskraftig. Utlendingsnemnda (UNE) uttaler at «dommer er viktige tilbakemeldinger på vår saksbehandling». Uretten fortsetter likevel i et utall andre saker. Det er en vane for UNE å få dommer mot seg. Dessuten er det helt risikofritt for dem selv.

Samme dag, 18. mai, beslutter Høyesteretts ankeutvalg at dommen mot Plog AS og Arne Viste for ansettelser av ureturnerbare asylsøkere blir rettskraftig. 2,9 millioner i bot og inndragning for Plog AS, og ett års betinget fengsel for Arne Viste. Ugjerningen er at vi har hjulpet mennesker ut av passivitet og det svarte arbeidsmarkedet der de ofte utsettes for slaveliknende forhold. Plog AS har brakt disse over i det organiserte og regulariserte arbeidslivet.

Dagen før, 17. mai, feiret vi grunnlovsdagen.
Grunnlovens § 93 sier: «Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid. Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.»
Grunnlovens § 110 sier: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

De stadige tvangsreturer til krig, forfølgelse, tortur og noen ganger død gir aldri noen konsekvenser for de ansvarlige. Men selv er jeg klar til å møte konsekvensene og forberedt på å ta den straffen som måtte komme av mine «ugjerninger».

LES MER:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt