Verdidebatt

For mykje vert ståande usagt, Nordhaug

Nordhaugs framstilling av vegen til frelse er litt som om Turistforeininga i staden for eit ordentleg kart gir meg eit handteikna kart som ein fjellvant har skissa opp fritt etter minnet.

2016. Bergen. Biskop Halvor Nordhaug.  
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt