Verdidebatt

Fare for fattigdoms-tsunami

Det internasjonale pengefondet gir afrikanske land 18 milliarder dollar i krisestøtte. Men ser vi nærmere på fordelingen, trer et klart bilde fram: De som har minst får enda mindre.

Hilde Frafjord Johnson
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt