Verdidebatt

Biskop A. Sommerfeld og DNK : nå også med "politisk korrekt dåpssakrament" ?

Jeg ble litt oppgitt og flat da jeg leste biskop Atle Sommerfelds orientering i Vårt Land, 18.04.-20 om et nytt dåpshefte som han vil skal være utgangspunkt for debatt blant medlemmer i kirken fremover. Initiativet er bra selvsagt, for debatt er velkomment ,men etter som jeg leste videre i orienteringen om hva han som konstituert preses i Kirken, legger i dåpen, så ble jeg etter hvert litt «sjokkert» over hans lille teologiske utlegning om hva han legger i vanndåpen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jeg må skynde meg å si at jeg selv er barnedøpt og medlem av Kirken, men at jeg ikke lenger mener at vanndåpen hører til for den troende i vår tid, men at vanndåpen var nødvendig og påkrevd for de Messiastroende jøder: Den som trodde, måtte også la seg døpe. Det var et påbud. Den som ikke tok vanndåpen ville gå fortapt, så sant ikke omstendigheten gjorde det umulig å bli døpt. Røveren på korset er jo et slikt unntak.

Vår  apostel , Paulus, som taler direkte til og for oss i dag  i Nådens tidsalder, utnevnt av Jesus selv, døpte noen få i sin tidlige gjerning. Men sluttet så å døpe, for det tok fokuset bort fra Jesu fullstendige verk med oss på korset. Dessuten skapte dåpen mye splid , slik den gjør nå også.

Evangeliet trenger ingen handling  eller tillegg som du skal utføre, annet enn den indre personlig hjertetro på det evangeliet står for. Jeg tror likevel ikke at det er noe galt å la seg døpe når en i god tro ser på det som en symbolsk handling som en gjerne vil gjennomføre for sine barn.

Men noe frelsende er det ikke i dåpsvannet, selv om DNK til dels hevder dette. Alle som er døpt er ikke nødvendigvis frelst, og ikke alle som er frelst, er døpt. Alle barn er i utgangspunktet Guds barn, døpt eller ikke, så må de selv ta stilling til evangeliet når de blir modne nok til det og vil det selv.

Utgangspunktet mitt  var altså dette da jeg leste Sommerfelds tanker om dåpen i Vårt Land. At Kirken mener dåpen er ytterst viktig, vet vi jo, og kirken er vel ikke altfor begeistret for Paulus, tror jeg , til tross for at han er den apostel som ble utnevnt av Jesus til å være vår apostel og vår  lærer i evangeliet.

Det som forbauset meg var noen av Sommerfelds uttalelser om dåpens symbolikk ,hvor han gjør et forsøk på også å sette dåphandlingen inn i en  politisk korrekt ramme, etter min mening da . Ikke overraskende, kanskje, i denne tid, hvor kirken også gjør mye for å presentere Jesusbarnet i juleevangeliet som først og fremst et flyktningbarn i tråd med verdenskirkenes globalistiske føringer og den grønne nypuritanismen som til dels har fått  forrang foran  det enkle og frie nådeevangeliet som Paulus forkynner oss i dag.

Her er noen av de formuleringer i artikkelen til biskop Sommerfeld som jeg mener først og fremst ligner nærmest politisk språkbruk og overtolkninger i forbindelse med Kirkens vanndåp/barnedåpen:

-Gud velger spedbarnet og alle som søker dåp og gir dem en bærekraftig relasjon til seg i liv og død.(uthevet av meg)

-dåpsvannet synliggjør vår nære relasjon til alt levende og hele naturens mangfoldige livsutfoldelse.

- i dåpen bringes menneskets storhet inn i sitt økologiske hjem med alt levende og minner oss om vår avhengighet av alt levende for å leve.

-Dette mangfoldet (av de døpte) vi er en del av gir oss mindre grunn til å frykte dem som er annerledes enn oss.

Det er kanskje ikke så mange som vil reagere på noe av dette i dag. For meg ligner det på et lite  forsøk fra vår konstituerte preses på å mikse politisk korrekthet-nå også i inn i dåpshandlingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt