Verdidebatt

Hvordan skal Bibelen oversettes?

Å oversette flere tusen år gamle tekster til godt norsk vil alltid omfatte mange valg. At oversettelsen ikke skal overstyres av kirkelig dogmatikk er førende for Bibelselskapets arbeid.

###

Paul Erik Wirgenes

Generalsekretær i Bibelselskapet

Morten Klepp Beckmann og Anders Martinsen reiser flere viktige spørsmål i Vårt Land 6. februar 2019. Dagen-intervjuet som Beckmann og Martinsen viser til, fikk en spissformulert overskrift: «Bibeloversettelse er en kamp mot vranglære» (Dagen fredag 18. januar 2019).

En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon. Bibelen skal oversettes på en vitenskapelig forsvarlig måte.

Tekstens meningsinnhold

Mitt poeng i intervjuet er at en bibeloversettelse i størst mulig grad må gi uttrykk for det som er tekstens meningsinnhold. Enkeltord og enkeltutsagn i en kildetekst må forstås i lys av den tekstlige sammenhengen de står i. Fordi ingen språk er identiske, vil ingen oversettelse fullt ut kunne inneholde samme mulighet for flertydighet og fortolkningsvalg som kildeteksten.

Derfor kan ikke det å oversette «ord for ord» settes opp som en motsetning til det å oversette meningsinnholdet i en tekst. Prinsippene som ligger til grunn for Bibel 2011 sier at det i enkelte tilfeller «kan være nødvendig å velge en annen uttrykksmåte enn grunntekstens for å bevare grunntekstens mening».

Alle bibeloversettelser har et forbedringspotensial. I sitt innlegg siterer Beckmann og Martinsen Reidar Aasgaard, som sier at «den sterkeste legitimitet, ‘autorisasjon’, en oversettelse i dag kan få, er at den er fullt faglig og vitenskapelig holdbar». Denne uttalelsen er jeg enig i.

Som seksjonsleder for bibeloversettelse ønsker jeg velkommen alle innspill som kan føre til at teksten i Bibel 2011 kan kvalitetssikres så godt som mulig.

Forsvarlig oversettelse

Morten Beckmann utfordrer i Vårt Land 6. april 2020 Bibelselskapet til åpenhet omkring sitt arbeid med oversettelse av Bibelen. Han viser innledningsvis til et intervju med Hans-Olav Mørk i Dagen fredag 18. januar 2019. Beckmann kritiserer Mørk for å ha uttalt at «bibeloversettelse fortsatt [er] en kamp mot vranglære». Beckmann spør om det er denne holdningen som skal ligge til grunn for en revisjon av Bibel 2011.

Hans-Olav Mørk, som er seksjonsleder for bibeloversettelse, svarte på denne artikkelen i et innlegg i Vårt Land 7. februar 2019. Der ble det presisert: «En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon. Bibelen skal oversettes på en vitenskapelig forsvarlig måte».

Dette er fortsatt Bibelselskapets syn. Dette synet ligger også til grunn for at Bibelselskapet nylig har gitt ut en studieutgave av Bibel 2011, der en rekke bibelforskere har skrevet innledninger og kommentarer.

LES OGSÅ: Målet for 2020 er klart: Han vil gjøre det lettere å lese Bibelen

Kritisk debatt

Å oversette flere tusen år gamle tekster til godt norsk vil alltid være en stor utfordring og omfatte mange valg. Bibelselskapet har i sine oversettelsesprosjekter involvert språk- og bibelforskere fra de akademiske institusjonene og utgitt prøveoversettelser med kommentarer underveis i arbeidet.

For Bibelselskapet er det ønskelig at det pågår en kritisk debatt om oversettelsesarbeid og at de viktige spørsmålene til dette krevende arbeidet holdes ved like. Uttalelsen til Hans-Olav Mørk om at oversettelsen ikke skal overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon er førende for Bibelselskapets oversettelsesarbeid.

LES MER:

Studiebibelen i ny utgave: – En gullgruve for den som skal formidle bibeltekstene

Teologen og dikteren mener det kristne språket må fornyes

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt