Verdidebatt

Dersom Ropstad mener alvor

Det er vanskelig å se reelle argumenter for hvorfor Norge ikke skal frigjøre oss fra antihumanitær retorikk og gjennomføre solidarisk evakuering av barn og sårbare asylsøkere.

Ann-Magrit Austenå

Generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere

KrF og Venstre presser nå på for at Norge ikke lenger skal la østeuropeisk motstand mot fordeling av asylsøkere og flyktninger bestemme regjeringens politikk. Ledende politikere i begge partier krever at Norge går sammen med 10 europeiske land som vil evakuere barn fra greske flyktningleirer.

I mange måneder har regjeringen argumentert med at Norge ikke vil gjøre noe for å evakuere barn og andre særlig sårbare asylsøkere ut av inhumane og nedbrytende forhold i greske flyktningleirer, før det foreligger en felles europeisk løsning for fordeling av asylsøkere og flyktninger i Europa.

Feig måte å nekte å ta medansvar på

Høyre, KrF og Venstre, med støtte fra stilltiende partiledelse i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har på denne måten overlatt til flyktningfiendtlige statsledere i Ungarn, Polen og Tsjekkia å bestemme hva som skal være norsk, solidarisk politikk overfor asylbarn som befinner seg innenfor vår felleseuropeiske Schengen-yttergrense i sør. Statsministre som Viktor Urban i Ungarn, Mateusz Morawiecki i Polen og Andrej Babis i Tsjekkia har gjentatte ganger gjort det klart at de motarbeider alle forsøk på felleseuropeiske avtaler om relokalisering av asylsøkere og fordeling av flyktninger mellom EUs medlemsstater.

Regjeringen har gjentatte ganger sagt nei til forespørsler fra greske myndigheter og ulike europeiske dugnadsinitiativ for å evakuere enslige flyktningbarn og andre særlig sårbare fra leirer i Hellas. Det norske svaret om at Norge vil hjelpe flyktningbarn ut av elendighet, men bare når en felleseuropeisk fordelingsløsning foreligger, er en feig, indirekte måte for regjeringen å nekte å ta medansvar. Men det som verre er, er at Norge dermed aktivt støtter østeuropeisk blokkering av hjelp til noen av de barna i Europa som mest akutt trenger å komme ut av til dels livstruende forhold.

Hulheten i regjeringens argumentasjon

Like før påske dømte EU-domstolen Polen, Ungarn og Tsjekkia for lovbrudd mot den vedtatte felleseuropeiske relokalisering av asylsøkere fra Italia og Hellas i 2015 og 2016. En felleseuropeisk løsning de tre statenes politiske ledelse fortsatt motsetter seg.

EU-dommen tydeliggjorde hulheten i den norske regjeringens argumentasjon om å fortsatt avvise invitasjoner om å delta i europeiske dugnadsinitiativ i møte med en akutt humanitære utfordring, i påvente av en endelig løsning for felleseuropeisk asyl- og flyktningpolitikk. Den siste tiden er argumentasjonen endret til at Norge, ifølge Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet, på grunn av koronakrisen ikke kan svare på forespørsler om relokalisering av asylsøkere nå.

Men også dette argumentet er hult. Når Tyskland og Luxemburg kan starte evakueringen ved bruk av det karanteneregimet statene allerede har iverksatt, er det samme fullt mulig for Norge. I ankomstsenteret i Råde i Østfold er det mobile karanteneenheter og høy smittevernberedskap.

Anti-humanitær østeuropeisk retorikk

I norske mottak og kommuner er det vilje og evne til å ta imot noen av de mest sårbare asylsøkerne i Europa. Både storbyer og mindre kommuner har gjort vedtak om evakuering av barn fra Moria og andre greske flyktningleirer. Dersom barneminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, sammen med ledende politikere i Venstre mener alvor, er det vanskelig å se reelle argumenter for hvorfor Norge ikke skulle kunne frigjøre oss fra anti-humanitær østeuropeisk retorikk og gjennomføre solidarisk evakuering på linje med Tyskland, Luxemburg, Frankrike og Finland.

LES MER OM EVAKUERING AV BARN OG MINDREÅRIGE I GRESKE LEIRER:

Venstre-press for å hente mindreårige fra Moria. Frps svar: Ikke ett barn hit

Vårt Land mener: Hjelpen til sårbare barn bør veie tyngre enn frykten for signaleffekten

Ann-Magrit Austenå: Norge legger seg på samme nivå som POlen og Ungarn om barn i flyktningleire

---

Fakta:

---

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt