Verdidebatt

FLAGELLEN ID OG IR

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.
FLAGELLEN ID OG IR
 
En stadig repetert påstand fra ID tilhengere er argumentet om ikkereduserbar kompleksitet.
 
Det kan vel enkelt sies slik:
 
«Kompleksitet, kompleksitet, kompleksitet. Å se,  det er veldig komplisert. Kompleksitet! Kompleksitet. Og visste du at celler er veldig, veldig kompliserte?  
Å tenk på  flagellumet - det er som en liten maskin! Den er virkelig, veldig veldig komplisert! Kompleksitet-kompleksitet kompleksitet. Kompleksitet. 
Celler, de er bare så veldig kompliserte. 
De er bare så  ufattelig  kompliserte. Derfor design.
 
Det gjelder vel og merke bare der en ikke har en god forklaring.»
 
Påstanden om ID og IR fortsetter å slå sprekker.
Fordi vitenskapen fortsetter sin leting etter forklaring og ikke er fornøyd med svaret «Designeren har gjort det «
 

 
Et eksempel er ID store helt,flagellumet,som en stadig finner 
bedre og bedre forklaringer, på hvordan dette ikke er ikkereduserbar kompleksitet.
 

 
Ved nye testmetoder og bedre teknologi går utviklingen mot en god forklaring på flagellens oprinnelse.
«Den bevarte kjernen av bakterielle flagellarmotorer ( 24 kjernekomponenter) reflekterer en delt evolusjonshistorie som bevarer mekanismene som er essensielle for flagellær montering, rotasjon og retningsomkobling. 
Forskningen gir innsikt i hvordan vanligvis konserverte kjernekomponenter kan ha blitt diversifisert ved gentuplikasjon, noe som muliggjør utvikling av  forfedre proteinet med de to nye proteinene og deres tilegning av
nye roller i flagellar montering og bevegelighet. Også utvidelse av funksjonen til
flagellumet utover bevegelighet, inkludert regulering av celledeling og numerisk kontroll av flagellær biogenese . Resultatene viser at det skal relativt lite
endringer til , for eksempel gentuplikasjoner, kan gi betydelige konsekvenser for cellulære roller til en molekylær maskin»


«Selvmontering av cellulære makromolekylære maskiner som bakteriell flagellærmotor krever en tidsmessig synkronisering av genuttrykk, proteinlokalisering og assosiasjon av et dusin eller mer unike komponenter. I Salmonella og Escherichia coli er det foreslått en sekvensiell, utvendig monteringsmekanisme for flagellmotoren som starter fra den indre membranen, hvor hver etterfølgende komponent stabiliserer den siste. Ved bruk av elektronkryotomografi observeres det stabile ytre membraninnstøpte underkomplekser av flagellærmotoren. Disse subkompleksene består av  P- og L-ringer, og mangler de andre flagellære komponentene, og bøyer cellemembranen kraftig innover . I tillegg observerer en også uavhengige indre-membranunderkomplekser som består av C- og MS-ringer og eksportapparat. Disse resultatene antyder at for flagellærmotorsammenstilling der ytre og indre membranassosierte subkomplekser dannes uavhengig av hverandre kan  deretter blir satt sammen, slik at senere trinn i flagellproduksjonen kan fortsette.»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt