Verdidebatt

En grønnere folkekirke

Den norske kirke skal stå i front for å bli grønnere. Vi skal være like ambisiøse som våre søsterkirker i Sverige og Danmark i arbeidet med å minske våre klimautslipp. Gjennom samarbeid med de kirkelige fellesrådene kan vi få det til.

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet i Den norske kirke

Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Vårt Land hadde 23. mars en sak om Svenska kyrkans ambisjon om å bli klimanøytral innen 2030. Der fremstilles Den norske kirke som mindre ambisiøs enn våre svenske kollegaer. Ulik organisasjonskultur gjør at vi jobber noe annerledes og bygger samarbeid på alle nivå i Den norske kirke for å lykkes. Og det gjør vi.

Kirkens største utslippskilder kommer fra reising og bygg. Vår egen klimafotavtrykksanalyse har lagt grunnlaget for samarbeid mellom enheter i kirken. Ikke minst gjelder dette samarbeid med lokalkirken og de kirkelige fellesrådene. Siden disse er ansvarlige for det meste av bygninger, ansatte og lokale budsjetter, holder de nøkkelen til reduksjon av klimautslipp og negative miljøpåvirkninger.

Vi kutter reisevirksomhet

Vi er glade for offensive fellesråd som i Trondheim der kirkevergen ønsker seg samarbeid om hårete mål. Og i Oslo der lederen av fellesrådet drømmer om at kirker i Norge kan bli verdensledende i å ha klimavennlige bygg og anlegg. Det ønsker Kirkerådet å tilrettelegge for og samarbeide om!

I Kirkerådet nasjonalt vil vi kutte over halvparten av klimagassutslippene fra reisevirksomhet frem mot 2030. Dette er en pilot i 2020 som vi håper at andre enheter i kirken også kan ta i bruk. Vi setter nå også ned en gruppe som skal se på lokalkirkelig ansattes bruk av bil og annet som bidrar til vårt samlede klimafotavtrykk.

LES OGSÅ: Sommerfeldt mener Den norske kirke kan sette mål om klimanøytralitet: – Vi har fortsatt tid

Solceller på kirketak

Kirkerådet og KA utvikler veiledere for bruk av solceller på kirketak og bærekraftig gravplassdrift for biologisk mangfold. Begge prosjekter drives i samarbeid med blant annet Riksantikvaren og andre relevante aktører.

Vi samarbeider også med Stiftelsen Miljøfyrtårn om miljøfyrtårnsertifisering av Kirkerådet og bispedømmerådene. Nå jobber vi også for at de 30 største fellesrådene skal få full sertifisering. Dette er Norges mest utbredte system for miljøledelse som brukes av over 6400 virksomheter i over 80 bransjer. I tillegg har vi gjennom mange år utviklet en tiltaksliste for grønne menigheter. Dette har vært inspirasjon til et liknende arbeid i Danmark.

Kirken er målbevisst

Vi vil gjennomføre disse konkrete tiltakene for å få ned utslippene. Vi har stor tro på at samarbeid mellom alle nivåer i kirken er nødvendig for å få det til.

Både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet har gjennom mange vedtak i årenes løp vist at de ønsker en grønnere kirke. Fagforeningene deler engasjementet. Mange fellesråd jobber målbevisst med dette. Jo flere som deler samme mål og bidrar i et samarbeid om konkrete tiltak for å ta ned vårt klimafotavtrykk, jo enklere vil det være å oppnå felles reduksjonsmål for hele kirken.

LES MER:

Klimaopprop fra 63 teologer: «Troen på den treenige Gud forplikter oss til kamp for kloden»

Denne kirken sparer penger på solcelletak. Nå håper flere kirker på pengestøtte til grønt skifte

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt