Verdidebatt

Kjære kirke: tenk enhet!

Skal vi virkelig la «Splitt og hersk»-taktikken få overtaket, eller skal vi se etter muligheter til å finne sammen på arenaer der vi kan være trygge på hverandre?

Steinar Aanstad

Tidligere medlem av kirkemøtet og Alphakursleder

Helt siden Åpen folkekirkes inntog og kirkemøtets vedtak om likekjønnet vigsel, har det vært tydelige fronter relatert til dette tema både i og utenfor Den norske kirke. Det har kommet mange uttalelser mellom frontene med fiendtlig tilsnitt, og jeg må innrømme, også sannsynligvis fra meg, siden jeg var med på kirkemøtene hvor disse vedtakene ble gjort, og husker hvor vondt det gjorde å vite at vi var i mindretall og ikke kunne gjøre annet enn å påpeke det bibelske grunnlaget for vår stemmegivning, be, og håpe på et under. Men vi måtte se oss nedstemt av flertallet.

LES OGSÅ: Etterlyser flere tverreligiøse møter

Først og fremst er vi søsken

Det er viktig i tider som disse å holde fast på at vi er søsken og barn av samme Far! Vi er ikke fiender! Stanser vi opp og tenker oss om, så ser vi klart at det på begge fronter er like stor, oppriktig og brennende iver, det er et ønske om å følge i Jesu fotspor som sanne disipler, og om å gjøre kirken åpen for alle.

Som kristne har vi kun en fiende, djevelen, og han er allerede beseiret, men hans taktikk er fortsatt den samme som den har vært fra skapelsen av: «Splitt og hersk». Vi som ønsker å følge i Jesu fotspor, må leve sammen som søsken, og ikke la oss lure av denne taktikken, men holde fast på vår enhet i Kristus.

Til tross for dagens forskjeller i skriftsyn, er det forståelig at mange forsamlinger velger den såkalte «Calmeyergaten-linja» og ikke vil la liberale prester tale i deres møter, for å sikre seg at forkynnelsen der er tro mot skriften. Dette ser imidlertid ut til å ha ført til at det mange steder ikke er noe samarbeid mellom Den norske kirke og andre kristne forsamlinger i det hele tatt. Skal vi virkelig la «Splitt og hersk»-taktikken få overtaket, eller skal vi se etter muligheter til å finne sammen på arenaer der vi kan være trygge på hverandre, og «sette alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen» (Ef 4,3)?

Tenk enhet!

Jeg vil oppfordre alle menighetsråd og forsamlingsledere til å tenke enhet. Ta kontakt med andre ledere og bli enige om hva vi kan gjøre sammen! Her er noen eksempler: Alpha-kurs med innhold alle kan enes om, undre- og lyttekvelder med musikk, stillhet og høytlesning fra Bibelen (Guds stemme uten filter), misjonsarrangementer og lokale nestekjærlighetstiltak.

Til slutt vil jeg ønske de nyvalgte (og de gamle) medlemmene av Den norske kirkes kirkemøte lykke til med årets møte. Husk å behandle hverandre med respekt og kjærlighet, som søsken! Vi har tross alt det samme mål og skal en gang sammen møte vår Herre i himmelriket. Men vis også respekt for Bibelen. Husk Jesu ord: «Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket» (Mat 5, 19). Vi sees, om ikke før, så i himmelriket!

LES OGSÅ:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt