Verdidebatt

Unge Venstre vil svekke fostres rettsvern

Ane Breivik i Unge Venstre legger seg på en langt mer ryddig linje enn SVs uverdige tilnærming til abortdebatten. Men resonnementet hennes er ikke mindre kritikkverdig.

Edel-Marie Haukland

KrFU-leder

Nestleder i Unge Venstre, Ane Breivik, skrev i Vårt Land 7. februar at hun mener grensen for selvbestemt abort burde utvides til uke 18. Hun bruker blant annet paragraf 2c som argument for en liberalisering av loven. Hun vil altså løse problemet med at noen foster har svekket rettsvern ved å gi alle fostre svekket rettsvern. Det er en dårlig løsning.

Uverdig tilnærming

Debatten rundt abortloven er krevende og må føres på en respektfull måte. SV har nå tatt til orde for selvbestemt abort til uke 16, og gir KrF skylda for at vi åpnet ballet ved å sørge for en lovpresisering om tvillingabort. For det første synes jeg det er en uverdig tilnærming til debatten. For det andre synes jeg dette undergraver alt av etiske problemstillinger, og for det tredje er dette endringer av loven som er av en helt annen karakter enn det KrF fikk gjennomslag for i 2019. Tvillingabort ble tillatt i 2016 uten forankring i loven og uten politisk behandling. Et ønske om å fjerne paragraf 2c i abortloven handler om å slutte å diskriminere fostre og svekke deres rettsvern. Forslagene til SV setter alle fostres rettsvern under press. KrF og KrFU har vært tydelige på at vi ønsker en abortlov som likestiller alle.

Jeg synes både SV og Unge Venstre går i helt feil retning når de ønsker en kraftig liberalisering av abortloven. Da loven kom på 1970-tallet var de teknologiske mulighetene færre enn i dag. Nå redder vi for tidlig fødte barn helt ned i uke 23. For meg gir det ingen mening at vi skal liberalisere og utvide retten til abort så tett opp til når barn blir født.

LES OGSÅ: Olaug Bollestad i KrF: Ufødte barns rettsvern under sterkt press

Sortering

Ane Breivik skal ha kudos for å legge seg på en langt mer ryddig linje enn SV, men det gjør ikke at jeg synes resonnementet hennes er mindre kritikkverdig. Hun vil nemlig svekke alle fostres rettsvern for å unngå diskriminering. Breivik undergraver også den medisinske advarselen som gjøres fra faginstanser i sitt innlegg. Jo lenger ut i et svangerskap en kvinne går før hun tar abort, jo større vil komplikasjonene bli for kvinnen. Hun sier både hun og Unge Venstre har respekt for faglige innspill som går på kvinnehelse, men Unge Venstre tar åpenbart ikke dette på alvor i stor nok grad når de vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Men OK, hvis vi for diskusjonens skyld lar rettsvernsargumentet ligge litt og ser på resonnementet hennes, ser vi at hun også utelater et annet argument: jo lenger ut i svangerskapet en er, desto mer kan en vite om kjønn, egenskaper, genetikk og så videre. Det mener jeg i verste fall kan tilrettelegge for sortering basert på kunnskap vi i dag ikke mener er legitim grunn til å innvilge senabort. KrFU mener man må være føre var og prinsipielle i en vanskelig, etisk debatt.

Dårlig idé

Til slutt vil jeg slå et slag for nemndene. Det er fagfolk som treffer beslutninger i samråd med kvinnen som søker senabort. Leser man informasjonsskrivet fra helsedirektoratet, får man et helt annet bilde av hva abortnemnda er og hvordan kvinner blir fulgt opp enn hvis man leser de fleste angrep på ordningen. Det er riktig å ha helsefaglig personell til å vurdere medisinske inngrep, også når det gjelder abort. Det er å ta kvinnehelse på alvor.

Å liberalisere abortloven er en dårlig idé. Kvinner som gjennomgår spontanabort og svangerskapsavbrudd må få bedre oppfølging, foreldre i vanskelige situasjoner må få bedre støtte, både økonomisk og praktisk. KrF har fått viktige gjennomslag som styrker barnefamiliers økonomi og forhindrer uønskede graviditeter. Å oppleve at man faktisk kan beholde fosteret fordi rammene rundt graviditet og foreldreansvaret er trygge, vil øke kvinners reelle valgfrihet. I dag er abortloven et kompromiss mellom mors rett til selvbestemmelse og fosterets rett til liv. Det er ikke mer rettferdig å utvide retten til selvbestemt abort. Det er å svekke alle fostres rettsvern.

LES OGSÅ:

Sp hegner om abortgrensen: – Sitter langt inne å gå med på utvidelse med rødgrønt flertall

Advarslene var tydelige: Nemndkutt svekker kvinners abortrett. Nå søker færre kvinner seinabort

Ti abortnemnder er lagt ned siden 2017 - Helse Sør-Øst og Helse Nord ­jobber med kutt

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt